Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny Księgowy

Miejsce pracy: Siedziba POŚ MRÓWKA Sp. z o.o.

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1/1

Wydział: Księgowość

Data udostępnienia: 2022-06-22

Ogłoszono dnia: 2022-06-22

Termin składania dokumentów: 2022-07-29 15:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2022

Zlecający: POŚ MRÓWKA Sp. z o.o.

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie
 • Ukończone 18-ty rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • Wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości
 • Doświadczenie na stanowisku księgowej/ego
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Dokładność, aktywność, rzetelność, komunikatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność                                                                                                                                                                                               

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie księgowości spółki według klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości spółek prawa handlowego
 • Prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań
 • Sporządzanie deklaracji finansowych, deklaracji CIT, VAT
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej  funduszu świadczeń socjalnych
 • Prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków
 • Prowadzenie ewidencji księgowej działalności inwestycyjnej
 • Sprawdzenie i rozliczenie raportów kasowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów budżetowych z wykonania planu dochodów oraz planu wydatków
 • Sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych o stanie należności oraz stanie zobowiązań potwierdzania sald z kontrahentami, rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy, prowadzenie wszystkich ewidencji księgowych
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

V. Wymagane dokumenty:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie
 • Kopie dokumentów potwierdzających obywatelstwo i ukończenie 18-ty rok życia(kserokopia dowodu osobistego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych  i o przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym, że nie toczą się wobec kandydata postępowanie dyscyplinarne
 • Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 • Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-29 15:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do siedziby spółki) do dnia 29-07-2022r., do godz. 15.00 pod adres:
 
Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o.
Oś. Jana III Sobieskiego 11    66-320 Trzciel
Z dopiskiem na kopercie  „ Księgowa/y” Oferty odrzucone będą komisyjnie zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Przedsiębiorstwo Ochorny Środowiska MRÓWKA Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Prezes POŚ MRÓWKA Sp. z o.o.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-22 12:56:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-22 12:56:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-08 18:20:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
463 raz(y)