ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Organy Spółki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-02-11 13:11:36 przez Teresa Głębicka

Akapit nr - brak tytułu

Stosowanie do zapisów Aktu Założycielskiego Spółki organami Spółki są:
  • Zgromadzenie Wspólników
Funkcję Zgromadzenia Wspólników Międzyrzeckiego TBS sp. z o.o. sprawuje Burmistrz Międzyrzecza.
  • Rada Nadzorcza
W skład Rady Nadzorczej wchodzą:
  • Robert Krzych – Przewodniczący Rady
  • Iwona Dobrucka – Członek Rady
  • Andrzej Skibiński  Członek rady
  • Zarząd Spółki
Funkcję Prezesa Zarządu pełni Krystian Grabowski
 
Osoby reprezentujące Spółkę
  • Krystian Grabowski – Prezes Zarządu
  • Dorota Sokół – Dutkiewicz – Główny Księgowy, Prokurent

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony