ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn ogłasza nabór na stanowisko MUZEALNIKA

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-09-14 08:20:45 przez Bartłomiej Suski

Akapit nr - brak tytułu

Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn
ogłasza nabór na stanowisko
MUZEALNIKA
 
Charakterystyka pracy:
- gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum;
- czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie;
- udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
- udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum;
- opiniowanie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
- prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów;
- wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności;
- opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
- opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
- prowadzenie całokształtu prac dotyczących rekonstrukcji, a w szczególności przygotowywanie umów o rekonstrukcję; czuwanie nad wykonaniem prac rekonstrukcyjnych i montażu zgodnie z projektem;
- przygotowywanie protokołów odbioru, będących podstawą do rozliczeń finansowych;
- udział w szkoleniu osób oprowadzających po muzeum;
- pełnienie funkcji przewodnika muzealnego
- inne zadania związane z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego.
 
Miejsce pracy:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Stare Miasto Kostrzyn (w razie konieczności praca w terenie)
 
Typ umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym (3 miesiące).
 
Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunku historycznym (z wyłączeniem archeologii), biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie, znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Mile widziane uzdolnienia plastyczne oraz organizacyjne, doświadczenie w pracy z materiałem zabytkowym udokumentowane referencjami, doświadczenie w pracy z grafiką komputerową.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- życiorys i list motywacyjny
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
Termin składania dokumentów: 10.10.2013
 
Miejsce składania dokumentów:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
« powrót do poprzedniej strony