ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Działalność merytoryczna Muzeum Twierdzy Kostrzyn w roku 2013

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-30 09:22:45 przez Bartłomiej Suski

Akapit nr - brak tytułu

Muzeum Twierdzy Kostrzyn realizowało w roku 2013 zadania finansowe zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków. Otrzymaną dotację z budżetu Miasta oraz wypracowane dochody własne wykorzystano na działalność muzeum. Głównym zadaniem realizowanym w całym roku 2013 r. był szereg przedsięwzięć związanych ze zgromadzeniem, opracowaniem i przekazaniem danych na cele przygotowywanej stałej ekspozycji muzealnej w Bastionie Filip. Innymi ważnymi zadaniami byłą organizacja XIV Dni Twierdzy oraz międzynarodowego seminarium historycznego „Jan z Kostrzyna”.
 
I. Przedsięwzięcia organizacyjne:
 1. Przejęcie w zarządzanie na podstawie umowy  użyczenia z Miastem Kostrzyn odrestaurowanego kompleksu fortecznego Bastion Brandenburgia – Bastion Filip.
 2. Instalacja kas fiskalnych (Biuro Muzeum i Brama Berlińska).
 3. Zmodyfikowanie zakresu obowiązków pracowników i ich przystosowanie do potrzeb Muzeum.
 4. Dwukrotne ogłoszenie naboru na stanowisko muzealnika (pierwszy bez rozstrzygnięcia, drugi zakończony złożeniem propozycji pracy dla 2 osób).
 5. Zatrudnienie na umowę-zlecenie dodatkowego pracownika gospodarczego.
 6. Zatrudnienie na czas określony głównej księgowej (zastępstwo)
 7. Zakup sprzętu: odśnieżarka, kosa spalinowa, odkurzacz przemysłowy, składane krzesła
 
II. Ważniejsze wydarzenia
 1. Organizacja spotkania z aktorem Stanisławem Mikulskim
 2. Współorganizacja XI Spotkania Historycznych Grup Militarnych na Starym Mieście
 3. Zakończenie ekshumacji cmentarza żołnierzy radzieckich w lesie przy ul. Sportowej
 4. Współorganizacja gry szkoleniowej oddziału wojsk NATO
 5. Współorganizacja spotkania ekspertów z Komisji Architektury Militarnej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 6. Organizacja Dnia Działacza Kultury
 7. Współorganizacja XXI zlotu miłośników Mercedesa (MB/8 Club Poland)
 8. Współorganizacja Marszu Nadodrzańskiego
 9. Współorganizacja Art-Pikniku w Parku Miejskim
 10. Prelekcja na temat Starego Miasta i twierdzy Kostrzyn w Centrum Informacji Turystycznej w Zielonej Górze
 11. Wykład poświęcony historii twierdzy Kostrzyn w Centrum Współpracy Polsko-Niemieckiej - Domu Joannitów w Sulęcinie.
 12. Organizacja XIV Dni Twierdzy
 13. Współorganizacja Drogi Krzyżowej na Starym Mieście
 14. Organizacja Międzynarodowego seminarium historycznego „Jan z Kostrzyna”
 15. Organizacja spotkań Rady Muzeum.
 
III. Ważniejsze osiągnięcia
 1. Opracowanie wyników badań archeologicznych i architektonicznych narożnika zamku.
 2. Wykonanie analizy numizmatów rzymskich odnalezionych na terenie Kostrzyna.
 3. Wykonanie analizy dendrochronologicznej drewna z tunelu zamku.
 4. Wykonanie analizy muszli małż odnalezionych w wykopie archeologicznym.
 5. Skompletowanie i przeprowadzenie digitalizacji kostrzyńskiej prasy z okresu przemian demokratycznych (1989-1994)
 6. Przystąpienie do polsko-niemieckiego programu edukacyjnego "Jeden dzień w krainie Odry" (Ein Tag im Oderland).
 7. Wypożyczenie eksponatów Muzeum twierdzy na wystawę organizowaną przez Muzeum Okręgowym Ceramiki w Lezoux (Francja).
 8. Inauguracja cyklu wycieczek muzealnych związanych z historią Kostrzyna (łącznie 5 wycieczek)
 9. Gromadzenie i pozyskiwanie eksponatów związanych z historią Kostrzyna (zakup muzealiów, pozyskanie muzealiów z innych placówek muzealnych, darowizny itp.)
 10. Wykonanie badań stanu technicznego fundamentu pomnika Margrabiego Jana.
 11. Opracowanie Programu prac konserwatorskich i wykonanie konserwacji cokołu pomnika Margrabiego Jana.
 12. Prowadzenie prac archeologicznych na stanowisku nr 27 przy ul. Asfaltowej.
 13. Wydanie książki Alicji Kłaptocz „Kostrzyńskie kościoły”
 14. Realizacja wspólne przedsięwzięć i projektów z :
- Przedszkolem Miejskim nr 2
- Kostrzyńskim Stowarzyszeniem „Człowiekiem Jestem”
- Fortem Gorgast
- Muzeum i Miejscem Pamięci „Wzgórz Seelowskich”
- Towarzystwem Historii Kostrzyna z Küstrin-Kietz
 1. Umieszczenie tablicy reklamowej przy drodze dojazdowej od strony centrum miasta.
 2. Utworzenie profilu Muzeum na Facebooku i obecność na innych portalach o charakterze informacyjnym (kulturalnym i turystycznym).
 3. Obsługa ruchu turystycznego na Starym Mieście.
 
IV. Aktywność na zewnątrz
Muzeum bierze udział w różnych spotkaniach mających na celu promowanie Starego Miasta, również poprzez rozdawanie ulotek, sprzedaż książek, pamiątek itp.
Przedstawiciele Muzeum brali udział m.in. w:
 • XXI Finale WOŚP (aukcja muzealna zaowocowała kwotą 780 zł)
 • spotkaniu dyrektorów przygranicznych placówek muzealnych z Polski i Niemiec w Poczdamie,
 • targach turystycznych ITB w Berlinie,
 • Forum Stowarzyszenia Podziemne Trasy Turystyczne Polski w Kowarach,
 • konkursie plastycznym dla przedszkolaków „Kostrzyńskie Pompeje”.
 • wojewódzkich obchodach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Gliśnie,
 • spotkaniu w ramach projektu Forte Kultura w Kostrzynie,
 • międzyszkolnym konkursie wiedzy o historii Kostrzyna,
 • uroczystości posadzenia Dębów Katyńskich,
 • uroczystości otwarcia wystawy Wołyń 1943”
 • uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ofiar ludobójstwa na Wołyniu
 • spotkaniu muzealników we Frankfurcie nad Odrą – projekt „Dziedzictwo militarne jako oferta turystyczna”
 • otwarciu ekspozycji muzealnej w twierdzy Peitz,
 • sesji historycznej Colloquia Lubuskie w Ośnie Lubuskim,
 • obchodach XX-lecia jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Kostrzynie,
 • Jarmarku Różności (Kręgielnia)
 • spotkaniu ze Stowarzyszeniem Historycznym w Küstrin-Kietz  - wręczenie „Nagrody Jana” ,
 • I Kongresie Archeologii Polskiej na UKSW w Warszawie,
 • XX Konferencji Sprawozdawczej Badania  Archeologiczne  na  Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej 2010-2012 r.,
 • Spotkaniu członków sieci EDEN w Warszawie
 • programach i audycjach telewizyjnych.
 
Ponadto pracownicy Muzeum złożyli robocze wizyty w Muzeum w Międzyrzeczu, u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, w Archiwum Państwowym w Gorzowie, w Forcie Gorgast, w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, w firmie Redan w Szczecinie, w Tajnym Archiwum Państwowym w Berlinie oraz odbyli profilaktyczne badania lekarskie i szkolenia w zakresie finansów, bezpieczeństwa i prawa pracy.
« powrót do poprzedniej strony