ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZARZĄDZENIE NR 99/2015

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-16 10:18:22 przez Marcin Dłubała

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 99/2015
Dyrektora  Muzeum Twierdzy w Kostrzynie
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zwiedzania Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą
 
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 Nr 5, Poz. 24 z późniejszymi zmianami), Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 (tj. DZ.U. 2004 Nr 223, Poz. 2268) uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą nr XL/304/14  z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą oraz Regulaminu organizacyjnego Muzeum Twierdzy z dnia 01 grudnia 2014 r.
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1.
 
Wprowadza się Regulamin zwiedzania Starego Miasta w Kostrzynie nad Odrą (Załącznik nr 1).
 
§ 2.
 
1.Regulamin określa zasady poruszania się po Starym Mieście w Kostrzynie nad Odrą.
2.Terminem „Stare Miasto” określa się umownie teren obejmujący działki o numerach ewidencyjnych 75/2, 75/3, 76/23, 76/24, 76/28, 76/29, 76/31, 76/32, 76/33, 76/34, 76/35, 76/39, 76/40, 76/41, 76/42, 76/43, 76/45, 76/60, 76/62, 76/63, 76/64, 76/83, , (wraz ze znajdującymi się na nich obiektami) przekazane Muzeum w użytkowanie na mocy Umowy użyczenia z 12.01.2015 r. zawartej z Miastem Kostrzyn nad Odrą. Granice „Starego Miasta” zaznaczono na Załączniku graficznym nr 2.
 
§ 3.
 
Traci moc Zarządzenie Dyrektora Muzeum Twierdzy w Kostrzynie nr 88/2014 z dnia 17 września 2014 r. wraz z załącznikami.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2015 r.
 
 
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony