ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Cennik Opłat

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-20 22:53:43 przez Marcin Dłubała

Akapit nr - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 102/2015
Dyrektora  Muzeum Twierdzy w Kostrzynie
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
 
w sprawie: wprowadzenia cennika usług turystycznych, ustalenia wysokości opłat za wstęp do obiektów Muzeum Twierdzy  oraz ustalenia dnia wolnego od opłaty za wstęp.
 
 
Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 1997 Nr 5, Poz. 24 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Wprowadza się cennik usług turystycznych o następującym brzmieniu:
 
1.Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem Muzeum Twierdzy (bez wstępu do Bastionu Filip):
  • grupy do 15 osób
- polskojęzyczne: cena ryczałtowa – 120 zł (dorośli), 60 zł (dzieci                
  i młodzież szkolna)
- obcojęzyczne: cena ryczałtowa – 240 zł (dorośli), 120 zł (dzieci                  
  i młodzież szkolna)
  • grupy powyżej 15 osób:
- polskojęzyczne: dorośli 8 zł/os., dzieci i młodzież szkolna 4 zł/os.
- obcojęzyczne: dorośli 16 zł/os., dzieci i młodzież szkolna 8 zł/os.
 
2.Zwiedzanie Starego Miasta bez przewodnika (turyści indywidualni): bezpłatnie.
 
3.Opłaty należy uiścić przed rozpoczęciem zwiedzania w siedzibie administracji Muzeum przy ul. Granicznej 1, w Punkcie Informacji Turystycznej w Bramie Berlińskiej, bądź w Bastionie Filip.
 
§ 2.
 
1.Ustala się wysokość opłat za wstęp do Bastionu Filip:
 
- bilet normalny 8,00 zł
- bilet ulgowy (młodzież ucząca się) 4,00 zł
- dzieci do lat 6 oraz posiadacze Karty dużej rodziny wstęp wolny
 
2.Wstęp do Bastionu Filip we wtorki jest nieodpłatny.
 
3.Grupy zwiedzające Stare Miasto z przewodnikiem Muzeum Twierdzy objęte są zniżką za wstęp do Bastionu Filip w wysokości 50% opłaty nominalnej.
 
   § 3.
Opłaty za inne usługi świadczone w ramach działalności statutowej przez Muzeum Twierdzy Kostrzyn i dozwolone przez Regulamin zwiedzania Starego Miasta ustalane są indywidualnie.
 
§ 4.
Dyrektor Muzeum Twierdzy ma prawo na wniosek zainteresowanego obniżyć wysokość lub zwolnić z opłat wymienionych w § 1.
 
        § 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 maja 2015 r.
« powrót do poprzedniej strony