ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: DZ. URZ. WOJ. LUB 2011.90.1802Drukuj informacjęAkt prawny: DZ. URZ. WOJ. LUB 2011.90.1802

Szczegóły informacji

DZ. URZ. WOJ. LUB 2011.90.1802

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIX sesja Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą - 28 stycznia 2010 roku

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: 2011-08-31

Data podjęcia/podpisania: 2011-06-28

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-08-31

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr pozycja , opublikowano dnia: 2011-08-17

Tytuł aktu:

zmiany Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010 r. nr XXXIX/293/10 w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Na podstawie:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm .) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm. )

Treść:

Uchwała Nr VIII/52/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 28 czerwca 2011 r.
w sprawie zmian Uchwały Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010 r. nr XXXIX/293/10 w sprawie przyjęcia statutu Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm .) oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. z 1997 r. Nr 5 poz. 24 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W § 9 uchwały dodaje się punkt 5 i 6 w brzmieniu: „5) środki pochodzące z opłat za wstęp, 6) środki pochodzące z opłat parkingowych.”
2. W § 10 ust. 1 uchwały dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „5) usług turystycznych.”
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Tadeusz Łysiak

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony