ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.11.2015 Dostawa mebli biurowych.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-11-27 09:57:14 przez Marcin Dłubała

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.11.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Twierdzy Kostrzyn ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą,
Tel./fax: 95 752 23 60, e-mail:
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Dostawa mebli biurowych dla Muzeum Twierdzy Kostrzyn, które będą wykorzystywane na potrzeby muzeum.
  1. Rodzaj usługi:
Dostawa mebli biurowych.
 
  1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    1. Termin wykonania zamówienia: do 14.12.2015 r. obejmująca meble- pozycje: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 Specyfikacji Technicznej Zamówienia (Załącznik nr 1);
    2. Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport zamówionych mebli oraz montaż na miejscu  pod adresem: 
                Muzeum Twierdzy Kostrzyn ul. Graniczna 1 , 66-470 Kostrzyn nad Odrą. 

Załączniki