ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Muzeum Twierdzy Kostrzyn zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu-przebudowy toalet w siedzibie muzeum w Kostrzynie nad Odrą, ul. Graniczna 1

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-10 14:36:34 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zakres prac
Skucie płytek ściennych i podłogowych, kucie podłogi na cele wykonania kanalizacji, równanie i gruntowanie ścian, układanie płytek, fugowanie, silikonowanie, montaż biały, montaż drzwi, malowanie ścian i sufitów (gruntowanie, farba) oraz inne niezbędne prace budowlane.
 
Wyposażenie i akcesoria:
  • Kompakt wc -3 szt.
  • Umywalka - 3 szt.
  • Pisuar - 1 szt.
  • Bateria umywalka - 3 szt.
  • Zawory wody- 9 szt.
  • Zawór pisuar czasowy - 1 szt.
  • Listwy przypodłogowe - 20 szt.
  • Drzwi - 5 szt.
  • Płytki ścienne - ok. 70 m²
  • Płytki podłogowe - ok. 14 m²
*Dokładny obmiar powierzchni roboczej leży w gestii oferenta.
 
Zakupu niezbędnego wyposażenia i akcesoriów (płytki, urządzenia, drzwi) dokonuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym.
 
Termin wykonania prac
Czas realizacji: do 14 dni roboczych
Ostatecznym terminem zakończenia prac jest 22.02.2019 r.
 
Gwarancja:
Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
                                                                        
Oferta
Prosimy o podanie łącznej ceny brutto obejmującej koszt prac budowlanych, w tym wykorzystanych materiałów roboczych (kleje, farby, podkłady, silikon) oraz koszty utylizacji gruzu i odpadów.
Cena nie obejmuje kosztów zakupu wyposażenia i akcesoriów!
 
Oferty pisemne przesłane pocztą lub dostarczone osobiście do biura MTK, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, przyjmujemy do dnia 24.01.2019r. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert. Oferta musi zawierać ponadto dane zgłaszającego (wraz z adresem i nr telefonu), datę sporządzenia oferty, szkic projektowy oraz podpis.
 
W razie zapytań prosimy o kontakt, tel. 607 770 233.
Wizja lokalna możliwa po uzgodnieniu terminu.
 
Zastrzega się prawo do unieważnienia procedury zamówienia bez podania przyczyn.
 
Kostrzyn nad Odrą, 10.01.2019 r.                          
Dyrektor Muzeum Twierdzy /-/