ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Muzealnik

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-16 11:16:31 przez Administrator Systemu

Wymagania w stosunku do kandydatów

Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe na kierunku historycznym. Mile widziane uzdolnienia plastyczne oraz organizacyjne, znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego, doświadczenie w pracy z materiałem zabytkowym, doświadczenie w pracy z grafiką komputerową.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

Charakterystyka pracy:
 • gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum;
 • czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie;
 • udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
 • udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum;
 • opiniowanie oferowanych do zakupu dzieł sztuki;
 • prowadzenie inwentaryzacji, dokumentacji i opracowania naukowego zbiorów;
 • wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności;
 • opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
 • pełnienie funkcji przewodnika muzealnego;
 • inne zadania związane z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego.