ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 02Drukuj informację Ogłoszenie numer: 02

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: sprzątaczka / sprzątacz (pracownik gospodarczy)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Wymiar etatu: Pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: ---

Data udostępnienia: 2016-09-12

Ogłoszono dnia: 2016-09-12 przez Tomasz Michalak

Termin składania dokumentów: 2016-09-30 00:00:00

Nr ogłoszenia: 02

Zlecający: Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie zawodowe, umiejętność obsługi urządzeń czyszczących, znajomość środków czystości i ich zastosowania, doświadczenie na podobnym stanowisku pracy, samodzielność, zaangażowanie, dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, rzetelność, niekonfliktowość. Mile widziane prawo jazdy oraz osoby niepalące.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Charakterystyka pracy:
  • utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez Pracodawcę (siedziba – pomieszczenia biurowe, gospodarcze, sanitarne i socjalne; Bastion Filip, Brama Berlińska)
  • utrzymanie czystości i porządku wokół siedziby administracji i w bezpośrednim sąsiedztwie Bastionu Filip i Bramy Berlińskiej,
  • dbałość o zieleń i klomby,
  • wykonywanie drobnych prac gospodarczych, 
  • uzupełnianie na bieżąco środków czystości. 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Stare Miasto Kostrzyn (w tym w razie potrzeby praca w terenie)
 
Typ umowy:
Umowa o pracę na czas nieokreślony (po okresie próbnym (3 miesiące).

V. Wymagane dokumenty:

  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-09-30 00:00:00
b. Sposób:
Osobiście lub pocztą
c. Miejsce:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą

VII. Informacje dodatkowe:

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.
« powrót do poprzedniej strony