ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. turystyki

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: ---

Data udostępnienia: 2017-08-29

Ogłoszono dnia: 2017-08-29 przez Tomasz Michalak

Termin składania dokumentów: 2017-09-20 16:00:00

Nr ogłoszenia: 3

Zlecający: Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunku turystycznym lub pokrewnym, biegła znajomość języka niemieckiego w mowie, umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy), dyspozycyjność. Wskazana ogólna znajomość historii, wysoka kultura osobista, miła aparycja.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Charakterystyka pracy:
 • oprowadzanie wycieczek po Starym Mieście oraz zapoznawanie zwiedzających z historią miasta,
 • pełnienie dyżurów w Bastionie Filip i Bramie Berlińskiej,
 • przyjmowanie zleceń i realizowanie zamawianych usług turystycznych,
 • opracowywanie wraz z pozostałymi pracownikami kalendarium i programów oraz organizacja imprez turystycznych, w tym wycieczek,
 • przygotowywanie ofert turystycznych, materiałów informacyjnych itp.,
 • dokonywanie, aktualizacja i korekta wpisów dotyczących MTK na obcych stronach internetowych,
 • składanie zapotrzebowania i sprzedaż pamiątek i publikacji,
 • uczestnictwo w targach i innych przedsięwzięciach promocyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z członkostwem Muzeum Twierdzy w organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach itp.
 • pozyskiwanie wraz z pozostałymi pracownikami środków pozabudżetowych (analiza programów pomocowych, sporządzanie wniosków, pozyskiwanie partnerów itp.)
 • współpraca przy realizacji projektów z udziałem dofinansowania zewnętrznego (organizacja spotkań, planowanie realizacji, przeprowadzenie, rozliczenie).

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Stare Miasto Kostrzyn, Bastion Filip, Brama Berlińska (w razie konieczności praca w terenie).
 
Typ umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym (3 miesiące). Praca 40 godzin w tygodniu w równoważnym, ruchomym i przerywanym systemie rozkładu czasu pracy (praca również w soboty, niedziele i dni świąteczne).

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-09-20 16:00:00
c. Miejsce:
Miejsce składania dokumentów:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
ul. Graniczna 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
« powrót do poprzedniej strony