ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 4Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: ---

Data udostępnienia: 2017-10-10

Ogłoszono dnia: 2017-10-10 przez Tomasz Michalak

Termin składania dokumentów: 2017-10-31 16:00:00

Nr ogłoszenia: 4

Zlecający: Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie wyższe na kierunku historycznym, dziennikarskim, filologicznym, kulturoznawczym, turystycznym lub pokrewnym, biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie, znajomość języka angielskiego w mowie, umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy), dyspozycyjność, prawo jazdy. Wskazana ogólna znajomość historii, wysoka kultura osobista, miła aparycja.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Charakterystyka pracy:
Do obowiązków specjalisty ds. współpracy międzynarodowej należy szeroko rozumiana współpraca z instytucjami, podmiotami prawa, urzędami i osobami prywatnymi spoza Polski, pozyskiwanie partnerów przy realizacji projektów międzynarodowych oraz realizacja zadań wynikających z działalności Muzeum Twierdzy, w szczególności:
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami, instytucjami oraz innymi partnerami z zagranicy;
 • organizowanie współpracy muzeum z zagranicą, w tym wyjazdów przedstawicieli muzeum oraz organizacji spotkań i imprez z udziałem gości zagranicznych;
 • współpraca z mediami niemiecko- i angielskojęzycznymi;
 • tłumaczenie rozmów i tekstów na potrzeby muzeum, w tym prowadzenie strony internetowej muzeum w wersji niemieckojęzycznej;
 • prowadzenie korespondencji i służbowych rozmów telefonicznych w języku obcym z partnerami  i interesantami muzeum;
 • pozyskiwanie środków pozabudżetowych ze źródeł zagranicznych i krajowych, sporządzanie wniosków, poszukiwanie partnerów do realizacji projektów,
 • oprowadzanie wycieczek w języku niemieckim i angielskim.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Stare Miasto Kostrzyn, Bastion Filip, Brama Berlińska (w razie konieczności praca w terenie).
 
Typ umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym. Praca 40 godzin w tygodniu w równoważnym, ruchomym i przerywanym systemie rozkładu czasu pracy (praca w razie konieczności również w soboty, niedziele i dni świąteczne).

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-31 16:00:00
c. Miejsce:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
ul. Graniczna 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
« powrót do poprzedniej strony