ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 5Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sprzątaczka / sprzątacz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: ---

Data udostępnienia: 2017-10-20

Ogłoszono dnia: 2017-10-20 przez Tomasz Michalak

Termin składania dokumentów: 2017-11-15 00:00:00

Nr ogłoszenia: 5

Zlecający: Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie zasadnicze-zawodowe, umiejętność obsługi urządzeń czyszczących

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Charakterystyka pracy:
  • utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez Pracodawcę (siedziba – pomieszczenia biurowe i gospodarcze, Bastion Filip, Brama Berlińska)
  • utrzymanie czystości i porządku wokół siedziby administracji i w bezpośrednim sąsiedztwie Bastionu Filip i Bramy Berlińskiej,
  • dbałość o zieleń

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Typ umowy: Umowa o pracę na czas określony po okresie próbnym (3 miesiące).
 
Miejsce pracy: Muzeum Twierdzy Kostrzyn, Stare Miasto Kostrzyn (w tym praca w terenie)

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • życiorys i list motywacyjny
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-15 00:00:00
c. Miejsce:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
« powrót do poprzedniej strony