ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik biurowo-administracyjny / specjalista ds. administracji

Miejsce pracy: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: ---

Data udostępnienia: 2022-06-22

Ogłoszono dnia: 2022-06-22

Termin składania dokumentów: 2022-07-08 23:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2022

Zlecający: Dyrektor Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wykształcenie lub przygotowanie prawnicze lub administracyjne, praktyczna znajomość prowadzenia spraw biurowych, umiejętność obsługi komputera, komunikatywna znajomość języka niemieckiego.
Pożądane cechy: sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Charakterystyka pracy:
 • prowadzenie sekretariatu (wysyłanie i odbieranie korespondencji, prowadzenie książek korespondencji, obsługa centrali telefonicznej),
 • prowadzenie rejestru zarządzeń, regulaminów, umów, zamówień i zleceń,
 • prowadzenie magazynu, wykonywanie zamówień materiałów eksploatacyjnych i biurowych,
 • prowadzenie inwentaryzacji rocznych i okresowych,
 • załatwianie wszelkich spraw w zakresie utrzymania obiektów Muzeum (dostawa mediów, przeglądy techniczne budynków itp.),
 • prawidłowe rozliczanie kasy głównej z uwzględnieniem dochodów z kas fiskalnych w Bastionie Filip, Bramie Berlińskiej i biurze,
 • wykonywanie raportów miesięcznych z kas fiskalnych,
 • sporządzanie i opisywanie faktur,
 • obsługa punktu informacji turystycznej oraz sprzedaży pamiątek i publikacji
 • wykonywanie innych nieokreślonych w ww. zakresie obowiązków poleceń służbowych i zadań wyznaczonych przez przełożonego Dyrektora lub osoby upoważnione

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce pracy:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn
 
Typ umowy: Umowa o pracę na czas nieokreślony po okresie próbnym (3 miesiące).

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-07-08 23:00:00
c. Miejsce:
Muzeum Twierdzy Kostrzyn, ul. Graniczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą