ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Karta Dużej Rodziny

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-07-17 10:38:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zadania z zakresu Karty Dużej Rodziny realizowane są na podstawie ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r., o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1390,1907).
W związku z realizacją ogólnopolskiego Programu Karta Dużej Rodziny, informujemy, iż na terenie gminy Babimost wnioski o wydanie Karty składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babimoście, Pl. Powstańców Wlkp. 11a.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Wszelkie informacje o Karcie Dużej Rodziny znajdą Państwo na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl lub pod numerem tel. 68 351 24 44 lub 68 351 33 61.
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: 
  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt. 4;
  1. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.”
Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawiła władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
 
 
« powrót do poprzedniej strony