ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Świadczenie wychowawcze 500+

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-01-24 13:18:47 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Znalezione obrazy dla zapytania 500+
Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca 2019 r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov. pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej. Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.
 
  • Świadczenie 500+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia bez względu na kryterium dochodowe,
  • Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest uzależnione jak dotychczas od wymogu ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku osób samotnie wychowujących,
  • Wprowadzono 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko liczonego od dnia urodzenia dziecka,
  • Wprowadzono rozwiązania pozwalające na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
  • Świadczenie przysługuje również dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
« powrót do poprzedniej strony