ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Plan działania

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-10-30 13:12:13 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2020-2021.
Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696, ze zmianami) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
 
 
L.p.
 
Zakres działalności
Realizujący działania wynikające z art. 6 ustawy
 
Sposób realizacji
 
Termin
1.
Powołanie i podanie do publicznej wiadomości danych koordynatora ds. dostępności
Koordynator
Administrator systemu
Zamieszczenie informacji na stronie BIP
Październik 2020r.
2.
Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021
Koordynator
Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
Październik 2020r.
3.
Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
Administrator systemu
Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego
Realizacja w całym okresie działania koordynatora
4.
Analiza stanu obiektu Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście pod względem dostosowania  do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy
Koordynator
Administrator systemu
Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym
Grudzień 2020 r.
5.
Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej
Koordynator
Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystania nowoczesnych technologii (zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej)
Styczeń 2021 r.
 
6.
Monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
- Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji,
- podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
- prowadzenie bezpośrednich spotkań z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. I opracowanie rekomendacje w zakresie poprawy dostępności
Realizacja w całym okresie działania koordynatora
7.
Uzyskanie danych zbiorczych do raportu
Koordynator
Uzyskanie danych
w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód
w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących usunięcia tych wad
Luty 2021 r.
8.
Sporządzenie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Koordynator
Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie podanie go do publicznej wiadomości na stronie BIP Ośrodka Pomocy Społecznej
W terminach  przewidzianych w art. 11 ustawy
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

Akapit nr - brak tytułu

« powrót do poprzedniej strony