ˆ

Refundacja VAT - dodatek gazowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Refundacja VAT - dodatek gazowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
Refundacja podatku VAT przysługuje dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:
a) głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi;
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie:
- jednoosobowym nie przekracza 2100 zł
-
wieloosobowym nie przekracza 1500 zł.
Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Babimoście, Pl. Powstańców Wielkopolskich 11A.
Wysokość świadczenia to równowartość kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury za okres od 01 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023.
Wnioski można składać do 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku należy dołączyć:
- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy obejmujący okres dotyczący wniosku
- dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
Główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia wejścia w życie ustawy tj. do 21 grudnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku wpisania lub zgłoszenia do CEEB nowych źródeł ogrzewania.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:
- od 1 stycznia do 31 lipca danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2021 r.,
- od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku  - uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2022 r.,
- dochody niepodlegające opodatkowaniu, o których mowa w art. 3 pkt. 1 lit c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- dochody z gospodarstwa rolnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-10 14:05:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-10 14:05:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-10 14:05:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »