ˆ

Komunikaty i Ogłoszenia

Szczegóły informacji

500+

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-03-10 14:51:07 przez Administrator Systemu

500+

INFORMACJA: ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500 PLUS”
 
Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował zadania określone w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 
Kto otrzyma świadczenie 500 zł.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje po 500 zł miesięcznie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł miesięcznie (1.200 zł. w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Przy obliczaniu dochodów w bieżącym okresie zasiłkowym podstawą będą dochody osiągnięte w 2014r. z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodów.
Świadczenie na drugie i dalsze dzieci w rodzinie przysługuje bez względu na osiągane dochody.
 
Wnioski
Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres od 1.04.2016 do 30.09.2017 w naszej gminie można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście od 1 kwietnia br.
Złożenie wniosku w okresie 3 miesięcy / kwiecień, maj, czerwiec/ gwarantuje wypłatę świadczenia osobom uprawnionym od 1 kwietnia.
Druki wniosków będą dostępne w siedzibie Ośrodka oraz na stronach internetowych MRPiPS:
 
 
Kontakt
Informacji dotyczących świadczenia wychowawczego udzielają pracownicy OPS.
Tel. 68 351 33 61.
Infolinia MRPIPS dla woj. lubuskiego: 95 7115500.