ˆ

Aktualności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Projekt aktywizacji i wsparcia zawodowego osób z niepełnosprawnościami

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-19 07:52:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-19 07:55:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-11-19 07:55:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
611 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Linia pomocy pokrzywdzonym

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.
 
Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.
Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:
 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail ( ),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)
 
Bardzo prosimy Państwa o upowszechnienie poniższej informacji w Waszych środowiskach, stronach internetowych, by osoby pokrzywdzone oraz świadkowie, mogli otrzymać potrzebną pomoc
 
Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?
 
ZADZWOŃ
+ 48 222 309 900
 
Wsparcie przez 24 godziny7 dni w tygodniu
 
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
 • obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail ( ),
 • zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,
 • upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,
 • informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne)
 
Odwiedź również nasze strony:
 
W załączeniu przesyłamy również ulotkę w formacie pdf do umieszczenia na Państwa stronie jako graficzne uzupełnienie powyższych informacji.
 
Z poważaniem,
Wiceprezes Zarządu Fundacji Iwo-Doradztwo Obywatelskie
Jacek Salamon

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-18 15:18:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-18 15:18:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-18 15:18:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
800 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna pomoc prawna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-18 15:03:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-18 15:03:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-18 15:07:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
783 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA!

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA !
Trwają prace nad „Strategią Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Kożuchów na lata 2021-2030”

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie oraz Zespół d/s opracowania i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kożuchów na lata 2021 – 2030, powołany zarządzeniem nr 0050.50.2021 Burmistrza Kożuchowa z dnia 19 marca 2021 roku są w toku prac nad stworzeniem dokumentu pn. „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kożuchów na lata 2021-2030”.
 
Powodzenie realizowanego przedsięwzięcia zależy w dużej mierze od aktywnego uczestnictwa oraz współpracy zarówno mieszkańców, samorządowców jak i przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz ekspertów.
W związku z powyższym zapraszamy do podjęcia dialogu w celu wskazania zasobów, potrzeb mieszkańców Gminy. Wszelkie uwagi i sugestie przyczynią się do wnikliwej diagnozy problemów społecznych Gminy Kożuchów i ukierunkują dalsze prace nad powyższym dokumentem.
 
Osoby do kontaktu:
Anna Kozłowska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie (tel. 68 355 33 76)
Marta Skiba – specjalista ds. uzależnień (tel. 68 355 33 76)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-28 12:32:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kozłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-28 12:32:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28 12:32:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
757 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kożuchowie

Akapit nr 1 - brak tytułu

       Przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kożuchowie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  Ww zespół został powołany na podstawie zapisu  w art. 9a, Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia  29 lipca 2005 roku. Zespół prowadzi procedury „Niebieskich Kart”, w rodzinach, w których zaistniało podejrzenie o stosowaniu przemocy. Szczegółowe wytyczne w sprawie prowadzenia procedury „ Niebieskich Kart” są zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta”.
                   Zespół Interdyscyplinarny w myśl art. 9a ust.10 Ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku  tworzy tzw. Grupy robocze, które powoływane są do rozpatrywania poszczególnych przypadków podejrzenia przemocy w danej rodzinie. W grupie roboczej znajduje się  przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, dzielnicowy Komisariatu Policji w Kożuchowie, pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie z rejonu z który rodzina zamieszkuje, pedagog szkolny, jeśli w rodzinie jest dziecko uczęszczające do szkoły czasem kurator jeśli rodzina jest objęta nadzorem kuratora. Na posiedzeniach grup roboczych przedstawiciele poszczególnych podmiotów wspólnie i w porozumieniu opracowują plan pomocy rodzinie, ustalają zadania do wykonania przez każdego z członków grupy roboczej w ramach swoich kompetencji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Kortz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Skiba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-28 15:28:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kortz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-28 15:32:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Kortz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-28 15:32:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji