ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-02-22 14:31:46 przez Anna Kozłowska

Akapit nr - brak tytułu

 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022"
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie informuje, że w dniu 11.02.2022 r. została zawarta Umowa Nr PS–V.042.3.2022 /UMiG Kożuchów w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Grażynę Jelską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., a Gminą Kożuchów reprezentowaną przez Pana Pawła Jagaska –  Burmistrza Gminy przy kontrasygnacie Pani Joanny Rajewskiej-Jaworowicz- Skarbnika Gminy.
 
Program skierowany jest do:
  1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka;
  2. Osób z niepełnosprawnościami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi do wymienionych;
Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:
  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. 360 godzin rocznie dla:
  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Udział w Programie jest bezpłatny.
 
Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
Program, będzie realizowany od marca 2022 r. do końca grudnia 2022 roku.
Wysokość środków pozyskanych w ramach Programu wynosi: 1 063 350, 00 zł.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb.
W ramach planowanego zadania przewiduje się aby osoby niepełnosprawne w miejscu zamieszkania miały zapewnione usługi asystenta poprzez wyjścia, powroty lub dojazdy w wybrane przez uczestnika (np.  dom, praca, placówki oświatowej i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe); zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; załatwianie spraw urzędowych; nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony