ˆ

Fundusz Alimentacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje na wniosek osoby uprawnionej.

Fundusz alimentacyjny

 Wniosek składa się w urzędzie miasta lub gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 900 zł
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli egzekucja świadczeń alimentacyjnych w okresie ostatnich dwóch miesięcy okazała się bezskuteczna, czyli nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych
     
  • Kwota kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje począwszy od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 października 2020 r.
    Jednocześnie, od 1 października 2020 r., przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje  tzw. mechanizm "złotówka za złotówkę" . Mechanizm ten zakłada, że przekroczenie przez osobę uprawnioną progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń, ale osoba taka co do zasady będzie mogła otrzymać świadczenie, pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego.

UWAGA!

- nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 października 2015 r.     
- wnioski na nowy okres można składać od 1 sierpnia 2015 r. w siedzibie OPS, ul. Słowackiego 20, - prosimy o rzetelne wypełnianie wniosków.
Aby uzyskać prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od października 2015 r. wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 października 2015 r. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
OPS Kożuchów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Urszula Kalinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kozłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-07 07:12:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Kortz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-07 07:53:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kozłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-08 12:44:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »