ˆ

Deklaracja dostępnosci

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępnosci

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-31 14:26:10 przez Anna Kozłowska

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow.
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31-03-2020.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie  https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow. dnia 02-01-2012
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow. skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 1. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow/42/Dane_adresowe/ dostępne są:
  • Dane teleadresowe siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie
  • Informacje o dostępności architektonicznej
  • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 2. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat à [NAZWA POLA DO ZGŁASZANIA UWAG], przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 3. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow/42/Dane_adresowe/  dostępny jest numer telefonu 68 3553376, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow była na poziomie WCAG 2.1.
« powrót do poprzedniej strony