ˆ

Deklaracja dostępnosci

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępnosci

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-31 14:26:10 przez Anna Kozłowska

Akapit nr - brak tytułu

 
Deklaracja dostępności cyfrowej
 
 • Oświadczenie w sprawie dostępności
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
 
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow.
 • Status pod względem zgodności
Strona internetowa https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow jest w pełni zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858).
 • Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 31-03-2020.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie.
Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie  https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
 • Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
  1. Publikacja strony https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow. dnia 02-01-2012
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.
  3. Dostępna w serwisie https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow. skróty klawiaturowe (accesskey):
   • [u] – Szybki przeskok do bloku: ustawienia dostępności
   • [m] – Szybki przeskok do bloku: menu główne
   • [t] – Szybki przeskok do bloku: główny obszar treści
   • [s] – Szybki przeskok do bloku: wyszukiwarka
   • [l] – Szybki przeskok do bloku: menu główne/lewe
Wywoływanie skrótów klawiaturowych w najpopularniejszych (na dzień dzisiejszy) wersjach przeglądarek internetowych:
 • Google Chrome v 80.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Mozilla Firefox v 74.X à lewy SHIFT + lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Internet Explorer v 11.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
 • Opera 67.X à lewy ALT + [litera_skrótu]
Oprócz powyższych skrótów w każdej z przeglądarek działa oczywiście pojedynczy przeskok który uruchamiamy wciskając przycisk TAB
 1. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow/42/Dane_adresowe/ dostępne są:
  • Dane teleadresowe siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie
  • Informacje o dostępności architektonicznej
  • Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
  • Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich
 2. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow/kontakt/35/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Adresat à [NAZWA POLA DO ZGŁASZANIA UWAG], przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
 3. Pod adresem https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow/42/Dane_adresowe/  dostępny jest numer telefonu 68 3553376, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ops__kozuchow była na poziomie WCAG 2.1.
 
ZARZĄDZENIE NR 0132.10.2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności.
 
 
Pani Monika Kowalewska – Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Kożuchowie
 
Kontakt:
Monika Kowalewska
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
ul. 1 Maja 40, 67-120 Kożuchów
tel. 68 355 33 76  wew. 22
E-mail:
 
Do zadań koordynatora należy w szczególności:
 1. Wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
 2. Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 3. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 4. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
 5. Monitorowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 6. Prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
 7. Przedstawianie Burmistrzowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.
 
Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie, oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności.
 
Siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie mieści się w budynku przy ul. 1 maja 40, 67-120 Kożuchów. Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.  Wejście do budynku znajduje się na parterze, jednakże osoba poruszająca się na wózku musi pokonać barierę w postaci dwóch schodów, brak obecnie podjazdu dla wózków stanowi barierę architektoniczną. W celu spełnienia dostępności dla tych osób został zamontowany domofon przywołujący pracownika dyżurującego, który pomaga wjechać osobie niepełnosprawnej do budynku.
Wejście do budynku, korytarze i wejścia do pomieszczeń OPS są szerokie i umożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie planuje działania w zakresie poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez pozyskanie środków z Funduszy Unijnych, które pozwolą  na dokonanie modernizacji budynku poprzez budowę podjazdu oraz windy zewnętrznej, która umożliwi wjazd osobom niepełnosprawnym, starszym, matkom z dziećmi. Usytuowanie klatki schodowej pozwala na zamontowanie windy na zewnątrz budynku co umożliwi swobodny wjazd na wszystkie kondygnacje. 
W budynku znajduje się toaleta dla klientów Ośrodka. Budynek nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani pętli indukcyjnej. Do budynku i wszystkich pomieszczeń Ośrodka Pomocy Społecznej można natomiast wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie Ośrodka jest osoba znająca podstawy języka migowego, która w razie konieczności zapewni dostępność osobie głucho-niemej. W zasobach kadrowych OPS jest osoba posługująca się biegle językiem angielskim, co jest wykorzystywane w obsłudze obcokrajowców.
« powrót do poprzedniej strony