ˆ

projekty i programy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

"Posiłek w szkole i w domu"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-02-13 19:50:24 przez Anna Kozłowska

dla kogo program Posiłęk w szkole i w domu

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.
Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.
– Z oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie – powiedziała minister Rafalska. Co więcej samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu.
Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu "Posiłek w szkole i w domu", czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.
Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).
"Posiłek w szkole i w domu" docelowo zastąpi program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Gmina KOŻUCHÓW od wielu lat realizuje powyższe zadanie na podstawie Umów z Wojewdą Lubuskim.  Program jest finansowany z środków własnych Gminy Kożuchów oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
od 2018 roku CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: kształtuje się na poziomie  523.050 ,00 zł.
Corocznie kwota dotacji uzależniona jest od procentowego udziału i wkładu własnego:
W  2022 r. było to 26,5 % wkładu własnego w stosunku do 73,5% dotacji
ŚRODKI WŁASNE: 138.609,00 zł.
DOFINANSOWANIE: 384.441,00 zł
Również w roku 2023 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie przystąpi do Programu. Od 2023 r. podniesiono kryterium dochodowe uprawniające do w/ w wsparcia.

Załączniki

  • Posiłek w szkole i w domu (PDF, 644.4 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-02-13 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-13 | Posiłek w szkole i w domu Od początku 2023 roku obowiązują wyższe kryteria dochodowe uprawniające do pomocy z programu "Posiłek w szkole i w domu". - Zmiany pozwolą zapewnić wsparcie między innymi w formie posiłku,produktów żywnościowych, większej grupie
  • Posiłek w szkole i w domu (PDF, 838 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-02-13 | Data wytworzenia informacji: 2023-02-13 | promocja programu
« powrót do poprzedniej strony