ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2022-08-05 13:08:44
Numer
Temat
Zaproszenie do złożenia oferty: „Dowożenie i odwożenie uczniów z Dybowa do Gorzupi Dln. w roku szkolnym 2022/2023”
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2022-08-05 08:55:21
Numer
Temat
Zaproszenie do złożenia oferty: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Żagań do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Żaganiu w roku szkolnym 2022/2023”
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2022-08-05 09:58:46
Numer
2022/BZP 00293521/01
Temat
"KOMPLEKSOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 104695F W CELU ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI DO KLUCZOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH W ŻAGANIU" W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2022-08-04 14:18:59
Numer
2022/BZP 00292758/01
Temat
Dostawa zestawów komputerowych w ramach projektu np. „Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2022-08-04 14:53:14
Numer
2022/BZP 00292980/01
Temat
Dostawa (zakup) ciągnika dla Biura Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.15.2022
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2022-08-04 14:35:45
Numer
2022/BZP 00292795/01
Temat
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim oraz w Barlinku w okresie od 01-09-2022r. do 22-12-2022r.”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2022-08-04 09:52:41
Numer
2022/BZP 00291273/01
Temat
Dostawa zamiatarki na potrzeby ZGKiM w Iłowej
Nazwa jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2022-08-04 10:44:05
Numer
2022/BZP 00291520/01
Temat
Dostawa kosiarki samojezdnej na potrzeby ZGKiM w Iłowej
Nazwa jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2022-08-04 13:10:23
Numer
2022/BZP 00292095/01
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Iłowa – etap IV
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2022-08-03 12:14:12
Numer
Temat
„Budowa nowego obiektu infrastruktury rekreacyjnej – Skwierzyńska Gwiazda OCR na działce nr 319/1 w obrębie 2 miasta Skwierzyna”.
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2022-08-03 11:05:00
Numer
2022/BZP 00289407/01
Temat
Wykonanie koncepcji projektowej na modernizację stadionu przy ulicy Olimpijskiej [BZP.271.41.2022.IKP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2022-08-03 13:04:54
Numer
2022/BZP 00289997/01
Temat
Ubezpieczenie powiatu sulęcińskiego
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2022-08-03 08:42:36
Numer
2022/BZP 00288839/01
Temat
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie- ETAP II połać wschodni i zachodnia
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2022-08-03 10:58:41
Numer
2022/BZP 00289384/01
Temat
Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Czernej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2022-08-03 09:15:19
Numer
2022/BZP 00288895/01
Temat
Budowa odcinka drogi gminnej nr 007206F w sołectwie Ługowo w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2022-08-03 09:21:28
Numer
2022/BZP 00288940/01
Temat
Rewitalizacja terenu wokół placu zabaw, budowa pumptrucka, rozbudowa i doposażenie placu zabaw ul. Przylep-Skokowa
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2022-08-02 09:32:50
Numer
2022/BZP 00287027/01
Temat
Przewóz uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w roku szkolnym 2022/2023
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2022-08-02 14:57:40
Numer
2022/BZP 00288381/01
Temat
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj-wybuduj” pn. „Modernizacja budynku szkoły podstawowej i przedszkola w Krzeszycach”
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2022-08-02 18:54:24
Numer
2022/BZP 00288360/01
Temat
Budowa Centrum Kultury Górali Bukowińskich w Brzeźnicy – II etap
Nazwa jednostki
Gmina Brzeźnica
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2022-07-29 08:15:27
Numer
2022/BZP 00283021/01
Temat
Utworzenie pumptracka wraz z mini zestawem street workout na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji