ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2012-08-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:21:53 Edycja elementu informacja Urszula Kalinowska Łukasz Kortz
11:20:25 Edycja elementu informacja Dane adresowe Łukasz Kortz
10:54:58 Edycja elementu informacja Specjalista ds. uzależnienia od alkoholu, specjalista ds. przemocy w rodzinie oraz konsultant psycholog podejmują działania na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej Łukasz Kortz
10:54:18 Edycja elementu informacja Specjalista ds. uzależnienia od alkoholu, specjalista ds. przemocy w rodzinie oraz konsultant psycholog podejmują działania na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej poprzez: diagnozowanie problemu, motywowanie do leczenia odwykowego, porady dla osób współuzależnionych, rozmowy z młodymi ludźmi wchodzącymi w problem uzależnienia od alkoholu, kierowanie osób zainteresowanych terapią do odpowiednich placówek, współpracę z poradniami lecznictwa odwykowego, klubami abstynenckimi, klubami, AA, policją, prokuraturą, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, itd., indywidualne poradnictwo, edukację w zakresie mechanizmów działania przemocy domowej i sposobów jej przeciwdziałania, działania interwencyjne, pomoc w rozwiązywaniu problemów osób dotkniętych przemocą, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i osób dotkniętych przemocą, rozmowy terapeutyczne z osobami będącymi w depresji spowodowanej trudną sytuacją życiową np. bezrobociem, stratą bliskiej osoby. Łukasz Kortz
10:44:44 Edycja elementu informacja Dział Pomocy Specjalistycznej. Łukasz Kortz
10:43:32 Edycja elementu informacja W celu uzyskania pomocy finansowej, rzeczowej Łukasz Kortz
10:42:53 Edycja elementu informacja W celu uzyskania pomocy finansowej, rzeczowej lub w formie poradnictwa: Zgłoś się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do rejonowego pracownika socjalnego (adres, numer pokoju, numer telefonu oraz adres mail znajdziesz TUTAJ) LUB Złóż pisemny wniosek w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej (pokój nr1) W obu przypadkach warunkiem udzielenia wsparcia będzie wywiad przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania oraz przedstawienie dokumentów potwierdzających sytuację bytową osoby zgłaszającej się po pomoc. W celu uzyskania pomocy usługowej Łukasz Kortz
10:39:29 Edycja elementu informacja Dział Finansowo-Księgowy. Łukasz Kortz
10:10:22 Upublicznienie elementu informacja Specjalista ds. uzależnienia od alkoholu, specjalista ds. przemocy w rodzinie oraz konsultant psycholog podejmują działania na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy domowej poprzez: diagnozowanie problemu, motywowanie do leczenia odwykowego, porady dla osób współuzależnionych, rozmowy z młodymi ludźmi wchodzącymi w problem uzależnienia od alkoholu, kierowanie osób zainteresowanych terapią do odpowiednich placówek, współpracę z poradniami lecznictwa odwykowego, klubami abstynenckimi, klubami, AA, policją, prokuraturą, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, itd., indywidualne poradnictwo, edukację w zakresie mechanizmów działania przemocy domowej i sposobów jej przeciwdziałania, działania interwencyjne, pomoc w rozwiązywaniu problemów osób dotkniętych przemocą, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i osób dotkniętych przemocą, rozmowy terapeutyczne z osobami będącymi w depresji spowodowanej trudną sytuacją życiową np. bezrobociem, stratą bliskiej osoby. Łukasz Kortz
10:05:17 Upublicznienie elementu informacja Dział Finansowo-Księgowy. Do podstawowych zadań Działu Finansowo – Księgowego należy w szczególności: - opracowywanie projektów planów finansowych i sprawozdań z ich wykonania, - przygotowywanie okresowych analiz ekonomicznych z wykonania poszczególnych planów finansowych, - prowadzenie ksiąg rachunkowych, - prowadzenie ewidencji księgowej wszystkich składników majątkowych, - prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka, - kontrola finansowa działalności Ośrodka. Łukasz Kortz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony