ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Pierwszy poziom 2229
Drugi poziom 822
Trzeci poziom 800
Czwarty poziom 746

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacje o Ośrodku 5734
Dane adresowe 3885
Godziny urzędowania 3405
Kierownik Ośrodka 6204
Majątek Ośrodka 2433
Rejestry, ewidencje, archiwa 3262
Status prawny 3022
Regulamin Organizacyjny 1540
Statut 3126
Co i jak załatwić 6726
Działy 2560
Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych 5744
Zasiłek Rodzinny 1896
Fundusz Alimentacyjny 1449
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 977
Zasiłek pielęgnacyjny 1472
Specjalny zasiłek opiekuńczy 1039
Świadczenie pielęgnacyjne 1097
Akty prawne 1512
Dział Pomocy Społecznej 5566
Pracownicy socjalni 42
Gminna Komisja ds.Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 102
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 5140
Usługi Opiekuńcze 202
Aktualności 7150
Ogłoszenia o pracy 22295
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze 5061
W toku 9281
Wyniki 17969
Zamówienia publiczne 7991
Aktualne 10778
W toku 4292
Wyniki 4371
Archiwalne 4540
Wyniki innych postępowań 4251
Przetargi 8465
Sprawy petentów 2209
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3145
Narzędzia 3433
Sprawozdania 725
Rok 2018 728
Rok 2019 431
RODO 1252
Deklaracja dostępnosci 1029
Projekty 1007
Usługi świadczone elektronicznie 131

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 60023
Redakcja biuletynu 1381
Mapa serwisu 1352
Statystyki 1496
Kanały RSS 1019
Kontakt 5951