ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-12-03
Data rozstrzygnięcia
2021-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-01-04
Data rozstrzygnięcia
2021-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na: „usługę cateringową wraz z obsługą: przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie w 2021 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-06-04
Data rozstrzygnięcia
2020-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-26
Data rozstrzygnięcia
2019-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-08-22
Data rozstrzygnięcia
2019-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-07-12
Data rozstrzygnięcia
2019-07-12
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi opiekuńcze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki