ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-26
Data rozstrzygnięcia
2023-02-24
Tytuł zamówienia publicznego
Zamówienie na Usługi; Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • rozstrzygnięcie (PDF, 255.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-12
Data rozstrzygnięcia
2022-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
zapytanie ofertowe na usługę cateringowa wraz z obsługą: przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie w terminie: od 01-01-2023r. do 31-12-2023r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-12-01
Data rozstrzygnięcia
2022-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie Specjalistycznych Usług opiekuńczych na rok 2023
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-12-22
Data rozstrzygnięcia
2021-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na posiłki
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-03
Data rozstrzygnięcia
2021-12-03
Tytuł zamówienia publicznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-01-04
Data rozstrzygnięcia
2021-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na: „usługę cateringową wraz z obsługą: przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie w 2021 r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-10
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-04
Data rozstrzygnięcia
2020-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-11-26
Data rozstrzygnięcia
2019-11-26
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-08-22
Data rozstrzygnięcia
2019-08-22
Tytuł zamówienia publicznego
Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji