ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2012-09-12
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi społeczne realizowane w ramach projektu pt. Aktywna integracja osób z terenu gminy Kożuchów zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach POKL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kożuchowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 246.1 KiB)