ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Informacje publiczne nieudostępnione w BIP

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Piastów 10h, 66-600 Krosno Odrzańskie;
  • złożyć osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, pokój nr 4;
  • przesłać faksem na nr: 68 383 3361;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres: ;
  • złożyć za pomocą platformy ePUAP.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Ośrodek Pomocy Społecznej, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Ośrodek Pomocy Społecznej powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy z udostępnieniem informacji publicznej lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku wiążą się dodatkowe koszty. Wysokość opłaty odpowiada tym kosztom i ustalana jest indywidualnie dla każdego wniosku.

W takim przypadku Ośrodek Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwołania:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, następują w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szarkowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-09 08:25:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-09 08:25:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-09 08:25:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »