ˆ

Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Kierownik

Agnieszka Szarkowicz

tel. 68 383 3360
pokój nr 35a

Zakres zadań na stanowisku:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej i reprezentowanie jednostki na zewnątrz;
 2. ustalanie wewnętrznej organizacji OPS;
 3. składanie Radzie Miasta i Burmistrzowi sprawozdań z działalności OPS i przedstawianie potrzeb w zakresie realizacji zadań statutowych;
 4. organizowanie pracy OPS na mocy postanowień statutowych i przyjętego regulaminu;
 5. dysponowanie mieniem i środkami finansowymi OPS oraz bieżący nadzór nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki budżetowej i materiałowej jednostki;
 6. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zadań dotyczących pomocy społecznej zgodnie z posiadanymi upoważnieniami;
 7. prowadzenie wymaganej dokumentacji administracyjnej związanej ze stanowiskiem pracy;
 8. współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami w celu realizacji statutowych zadań OPS;
 9. wykonywanie innych zadań w zakresie pomocy społecznej zleconych przez Burmistrza bądź wynikających z przepisów szczególnych.

Zastępca Kierownika

tel. 68 383 3360
pokój nr 35

Zakres zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 2. dbałość o prawidłowe, terminowe i efektywne załatwianie spraw przez podległych pracowników;
 3. usprawnianie organizacji, metod i form pracy podległych pracowników;
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego oraz wydawanie decyzji administracyjnych na podstawie udzielonych upoważnień,
 5. opracowywanie projektów zarządzeń Burmistrza i kierownika Ośrodka w zakresie realizowanych zadań;
 6. nadzór nad aktualizacją serwisu internetowego w zakresie realizowanych zadań,
 7. opracowywanie projektu budżetu gminy, planu finansowego i harmonogramu wydatków w zakresie realizowanych zadań oraz proponowanie i przedkładanie kierownikowi Ośrodka propozycji zmian;
 8. prowadzenie spraw związanych z zamówieniami na rzecz Ośrodka zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi w zakresie zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szarkowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-09 07:51:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-09 07:51:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-26 07:44:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
865 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »