ˆ

Przeciwdziałanie przemocy – informacje ogólne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przeciwdziałanie przemocy – informacje ogólne

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. CO TO JEST PRZEMOC ?
Przemoc to jednorazowe albo powtarzając się działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodujące cierpienie, szkody na zdrowiu fizycznym i/lub psychicznym oraz krzywdy moralne.
II. RODZAJE I FORMY PRZEMOCY
– PRZEMOC FIZYCZNA
(szarpanie, kopanie, popychanie, duszenie, policzkowanie, odpychanie, przytrzymywanie, przypalanie, bicie /otwartą ręką, pięściami, przedmiotami/, topienie, szczypanie, polewanie substancjami żrącymi, nieudzielenie niezbędnej pomocy itp.)
– PRZEMOC PSYCHICZNA
(wyśmiewanie /poglądów, opinii, przekonań/, narzucanie swojego zdania i poglądów, krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie, /kontaktów, snu, schronienia, pożywienia/, wyzywanie, używanie wulgarnych epitetów, poniżanie, izolowanie, upokarzanie, szantażowanie, stosowanie gróźb itp.)
– PRZEMOC SEKSUALNA,
(wymuszanie pożycia oraz nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, gwałt, sadyzm w pożyciu, wyśmiewanie wyglądu ciała, krytyka zachowań seksualnych itp.)
– PRZEMOC EKONOMICZNA.
(okradanie, zabieranie pieniędzy, niełożenie na utrzymanie, utrudnianie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, zmuszanie do brania pożyczek lub zaciągania długów bez zgody współmałżonka, uniemożliwianie korzystania z pomieszczeń itp.)
III. ROZPOZNANIE PRZEMOCY
CZY ZDARZA CI SIĘ, ŻE KTOŚ BLISKI:
– Traktuje Cię w sposób raniący, obrzuca obelgami, wyzwiskami, zmusza do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
– Popycha Cię , policzkuje, uderza, szarpie, grozi, że Cię zabije lub zrani, niszczy Twoją własność?
– Nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rtodziną, spowodował, że zerwałaś(eś) z nimi kontakt, ośmiesza lub obraża ludzi, których lubisz i cenisz?
– Stale krytykuje Twoją osobę (poglądy, uczucia, pochodzenie, wykształcenie), powtarza, że do niczego się nie nadajesz i jesteś głupi(a) ?
– Dusił, kopał, obezwładniał, wykręcał ręce,groził Ci nożem, siekierą bronią palną?
– Obwinia Cię za swoje agresywne zachowanie, mówi Ci, że wszystkiemu Ty jesteś winny(a) ?
– Zmusza Cię do pożycia seksualnego lub uprawiania praktyk seksualnych, które Ci się nie podobają ?
– Zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić lub po prostu nie chce ich dawać ?
– Grozi, że zabierze Ci wszystko (dzieci, pieniądze, dom), jeśli nie będziesz posłuszny(a) ?
– Przeprasza Cię, rozpieszcza prezentami po tym, jak Cię pobił(a) ?
– Groził, że zabije Ciebie lub siebie jeśli odejdziesz?
– Pobił Cię tak, że wymagałaś(eś) pomocy lekarskiej lub leczenia szpitalnego?
– Zachowuje się wobec dzieci w sposób budzący Twój sprzeciw ?
– Wywołuje u Ciebie uczucie zagrożenia we własnym domu ?
JESLI NA KTÓREKOLWIEK PYTANIE ODPOWIEDZIAŁEŚ(AŚ) TWIERDZĄCO, ISTNIEJE DUŻE PRAWDOPODOBIEŃSTWO, ŻE DOZNAJESZ PRZEMOCY W RODZINIE, POROZMAWIAJ O TYM Z KIMŚ ZAUFANYM.
IV. GDZIE SZUKAĆ POMOCY?
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 h, tel.: (68) 383 33 60
2. Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim, ul. Sienkiewicza 22 . tel.: (68) 383 31 00, (68) 383 31 11 lub tel. alarmowe: 997 i 112 .
3.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, tel.: (68) 383 02 02
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gubinie ul. Pułaskiego 1 , tel.: (68) 452 23 39
5. Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10 L, tel.: (68) 383 99 10 lub (68) 383 99 16
6. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Poradnia Telefoniczna „Niebieska Linia” tel.: (22) 668 70 00
V. Niebieska Karta
1. Niebieską Kartę mogą założyć przedstawieciele:
  • pomocy społecznej,
  • policji,
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
  • oświaty,
  • ochrony zdrowia.
2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotknietej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
3. Wszczęcie procedury : Niebieskiej Karty” następuje przez wypełnienie formularza ” Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela jednego z ww podmiotów w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.
4. Przekazanie wypelnionego formularza ” Niebieska karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego nastepuje niezwłocznie, lecz nie później niz w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.
5. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę.
6. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wyznacza koordynatora grupy roboczej, który jest odpowiedzialny za zwoływanie posiedzeń grup roboczych, monitorowanie sytuacji w rodzinie i wnioskowanie o zakonczenie nprocedury „Niebieskiej Karty”.
VI. Dane statystyczne
7. W roku 2016 na terenie Gminy Krosno Odrzańskie zostało zalożonych 56 „Niebieskich Kart”.
8. Do 31 maja 2017 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie są prowadzone 83 ” Niebieskie Karty” .
VII. Uchwała Nr XVIII/138/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2016r. w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w latach 2016-2020.
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/akty/82/1742/w_sprawie_Gminnego_programu_przeciwdzialania_przemocy_w_rodzinie_oraz_ochrony_ofiar_przemocy__0D_0Aw_rodzinie_na_terenie_Gminy_Krosno_Odrzanskie_w_latach_2016-2020_0D_0A/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Proć
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-09 13:05:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Smykaj
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-09 13:05:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Smykaj
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-09 13:05:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
578 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »