ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-17 09:13:12 przez Piotr Smykaj

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. „Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”