ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-12-28 21:57:25 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Świadczenie usług opiekuńczych osobom uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w okresie od 1.02.2018 r. do 31.12.2018 r.

Załączniki