ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-13 14:00:46 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.

Załączniki