ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna! 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 228
Kierownictwo 764
Załatw sprawę 663
Dane kontaktowe 886

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 82822
Aktualne 14501
W toku 15421
Wyniki 115043
Zamówienia publiczne 8937
Aktualne 62811
W toku 5547
Wyniki 6223
Archiwalne 5561
Wyniki innych postępowań 4979
Konkursy 3229
Fundusz alimentacyjny 561
Druki do pobrania 307
Pomoc Społeczna 1765
Kryteria przyznawania świadczeń 968
Świadczenia pieniężne 377
Świadczenia niepieniężne 367
Kierowanie do DPS 320
Posiłek w szkole i w domu 375
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 373
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 330
Dodatki mieszkaniowe 731
Druki do pobrania 468
Świadczenia Rodzinne 1883
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 497
Zasiłek pielęgnacyjny 298
Świadczenie pielęgnacyjne 290
Specjalny zasiłek opiekuńczy 286
Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 283
Druki do pobrania 379
Dodatki energetyczne 426
Druki do pobrania 292
Dodatek osłonowy 36
Druki do pobrania 13
Rodzina 500 538
Dobry Start 300 509
Przeciwdziałanie przemocy 431
Prezentacja 287
Osobisty plan awaryjny 269
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 149
Wspieranie rodziny 448
Asystent rodziny 284
Rodziny wspierające 275
Gminny program wspierania rodziny 384
Dobre praktyki w zakresie… 287
Czyste Powietrze 334
Druki do pobrania 223
Za życiem 407
Koordynowanie wsparcia 283
Majątek 627
Statut 532
Pełnomocnictwo 480
Regulamin organizacyjny 1401
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 695
za rok 2016 570
za rok 2017 659
za rok 2018 737
za rok 2019 372
za rok 2020 176
Sprawozdania finansowe 1133
Petycje 534
Konsultacje społeczne 170
Kontrole 1339
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 326
Rejestry i ewidencje 495
Ochrona Danych Osobowych 1662
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 464
Raporty dostępności 265
Programy realizowane ze środków budżetu państwa 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zadania Ośrodka 292
Statystyki 1222
Instrukcja 457
Mapa serwisu 1072
Rejestr zmian 66845
Deklaracja Dostępności 779
Strona podmiotu 0
ePUAP 0
bip.gov.pl 0
« powrót do poprzedniej strony