ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna! 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 188
Kierownictwo 622
Załatw sprawę 544
Dane kontaktowe 749

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 80317
Aktualne 13909
W toku 15059
Wyniki 104336
Zamówienia publiczne 8591
Aktualne 54290
W toku 4957
Wyniki 5574
Archiwalne 4896
Wyniki innych postępowań 4334
Konkursy 2747
Fundusz alimentacyjny 470
Druki do pobrania 247
Pomoc Społeczna 1648
Kryteria przyznawania świadczeń 894
Świadczenia pieniężne 326
Świadczenia niepieniężne 304
Kierowanie do DPS 276
Posiłek w szkole i w domu 323
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 317
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 252
Dodatki mieszkaniowe 619
Druki do pobrania 361
Świadczenia Rodzinne 1775
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 437
Zasiłek pielęgnacyjny 253
Świadczenie pielęgnacyjne 251
Specjalny zasiłek opiekuńczy 248
Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 243
Druki do pobrania 313
Dodatki energetyczne 343
Druki do pobrania 238
Rodzina 500 456
Dokumenty do pobrania 276
Dobry Start 300 425
Przeciwdziałanie przemocy 367
Prezentacja 236
Osobisty plan awaryjny 225
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 90
Wspieranie rodziny 388
Asystent rodziny 241
Rodziny wspierające 233
Gminny program wspierania rodziny 313
Dobre praktyki w zakresie… 241
Czyste Powietrze 266
Druki do pobrania 165
Za życiem 336
Koordynowanie wsparcia 239
Majątek 524
Statut 439
Pełnomocnictwo 394
Regulamin organizacyjny 876
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 654
za rok 2016 518
za rok 2017 607
za rok 2018 650
za rok 2019 320
za rok 2020 113
Sprawozdania finansowe 996
Petycje 465
Konsultacje społeczne 74
Kontrole 1124
Ochrona Danych Osobowych 1484
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 376
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 271
Rejestry i ewidencje 407
Raporty dostępności 195
Programy realizowane ze środków budżetu państwa 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zadania Ośrodka 211
Statystyki 1184
Instrukcja 389
Mapa serwisu 1037
Rejestr zmian 60723
Deklaracja Dostępności 595
Strona podmiotu 0
ePUAP 0
bip.gov.pl 0
« powrót do poprzedniej strony