ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna! 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 372
Kierownictwo 1217
Załatw sprawę 1196
Dane kontaktowe 1494

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 93457
Aktualne 17106
W toku 17085
Wyniki 155865
Zamówienia publiczne 10661
Aktualne 71395
W toku 7807
Wyniki 8706
Archiwalne 8078
Wyniki innych postępowań 7356
Dla obywateli Ukrainy / Для громадян України 76
Jednorazowe świadczenia 300 zł / Оголошення щодо одноразової допомоги громадянам України у розмірі 300 злотих 0
Fundusz alimentacyjny 1003
Druki do pobrania 544
Konkursy 4620
Dodatki mieszkaniowe 1426
Druki do pobrania 965
Pomoc Społeczna 2310
Kryteria przyznawania świadczeń 1284
Świadczenia pieniężne 602
Świadczenia niepieniężne 615
Kierowanie do DPS 566
Posiłek w szkole i w domu 642
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 605
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 652
Świadczenia Rodzinne 2497
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 802
Zasiłek pielęgnacyjny 539
Świadczenie pielęgnacyjne 502
Specjalny zasiłek opiekuńczy 487
Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 469
Druki do pobrania 672
Dodatki energetyczne 783
Druki do pobrania 539
Dodatek osłonowy 742
Druki do pobrania 477
Rodzina 500 1003
Dobry Start 300 898
Przeciwdziałanie przemocy 779
Prezentacja 491
Osobisty plan awaryjny 489
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 327
Wspieranie rodziny 795
Asystent rodziny 463
Rodziny wspierające 456
Gminny program wspierania rodziny 692
Dobre praktyki w zakresie… 469
Czyste Powietrze 733
Druki do pobrania 584
Za życiem 694
Koordynowanie wsparcia 464
Majątek 1085
Statut 864
Pełnomocnictwo 806
Regulamin organizacyjny 3506
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 840
za rok 2016 791
za rok 2017 861
za rok 2018 1046
za rok 2019 599
za rok 2020 369
za rok 2021 198
Sprawozdania finansowe 1886
Petycje 848
Konsultacje społeczne 484
Kontrole 2419
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 590
Rejestry i ewidencje 826
Ochrona Danych Osobowych 2523
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 862
Raporty dostępności 622
Programy realizowane ze środków budżetu państwa 0
Cyberbezpieczeństwo 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zadania Ośrodka 647
Statystyki 1377
Instrukcja 755
Mapa serwisu 1215
Rejestr zmian 93472
Deklaracja Dostępności 1557
Strona podmiotu 0
ePUAP 0
bip.gov.pl 0
« powrót do poprzedniej strony