ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna! 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 445
Kierownictwo 1489
Załatw sprawę 1454
Dane kontaktowe 1733

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 101501
Aktualne 18862
W toku 18458
Wyniki 179899
Zamówienia publiczne 12303
Aktualne 77002
W toku 9123
Wyniki 10040
Archiwalne 9433
Wyniki innych postępowań 8711
Dla obywateli Ukrainy / Для громадян України 131
Jednorazowe świadczenia 300 zł / Оголошення щодо одноразової допомоги громадянам України у розмірі 300 злотих 0
Fundusz alimentacyjny 1255
Druki do pobrania 711
Konkursy 5322
Dodatki mieszkaniowe 1810
Druki do pobrania 1288
Pomoc Społeczna 2572
Kryteria przyznawania świadczeń 1478
Świadczenia pieniężne 769
Świadczenia niepieniężne 757
Kierowanie do DPS 719
Posiłek w szkole i w domu 822
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 746
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 834
Świadczenia Rodzinne 2810
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 983
Zasiłek pielęgnacyjny 643
Świadczenie pielęgnacyjne 611
Specjalny zasiłek opiekuńczy 591
Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 565
Druki do pobrania 851
Dodatki energetyczne 968
Druki do pobrania 686
Dodatek osłonowy 957
Druki do pobrania 668
Rodzina 500 1211
Dobry Start 300 1090
Przeciwdziałanie przemocy 949
Prezentacja 597
Osobisty plan awaryjny 622
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 434
Wspieranie rodziny 976
Asystent rodziny 556
Rodziny wspierające 554
Gminny program wspierania rodziny 857
Dobre praktyki w zakresie… 569
Czyste Powietrze 946
Druki do pobrania 831
Za życiem 854
Koordynowanie wsparcia 561
Majątek 1323
Statut 1045
Pełnomocnictwo 979
Regulamin organizacyjny 5037
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 971
za rok 2016 908
za rok 2017 974
za rok 2018 1211
za rok 2019 722
za rok 2020 473
za rok 2021 298
za rok 2022 181
Sprawozdania finansowe 2302
Petycje 991
Konsultacje społeczne 619
Kontrole 3107
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 746
Rejestry i ewidencje 987
Ochrona Danych Osobowych 2981
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1064
Raporty dostępności 850
Programy realizowane ze środków budżetu państwa 0
Cyberbezpieczeństwo 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zadania Ośrodka 826
Statystyki 1452
Instrukcja 908
Mapa serwisu 1284
Rejestr zmian 107910
Deklaracja Dostępności 1951
Strona podmiotu 0
ePUAP 0
bip.gov.pl 0
« powrót do poprzedniej strony