ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna! 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 119
Kierownictwo 427
Załatw sprawę 346
Dane kontaktowe 459

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 72572
Aktualne 12810
W toku 14311
Wyniki 85186
Zamówienia publiczne 7836
Aktualne 46393
W toku 3780
Wyniki 4232
Archiwalne 3504
Wyniki innych postępowań 3088
Konkursy 2464
Fundusz alimentacyjny 299
Druki do pobrania 155
Pomoc Społeczna 1426
Kryteria przyznawania świadczeń 738
Świadczenia pieniężne 230
Świadczenia niepieniężne 194
Kierowanie do DPS 180
Posiłek w szkole i w domu 201
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 186
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 159
Dodatki mieszkaniowe 366
Druki do pobrania 202
Świadczenia Rodzinne 1531
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 295
Zasiłek pielęgnacyjny 156
Świadczenie pielęgnacyjne 153
Specjalny zasiłek opiekuńczy 153
Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 168
Druki do pobrania 166
Dodatki energetyczne 218
Druki do pobrania 147
Rodzina 500 282
Dokumenty do pobrania 169
Dobry Start 300 259
Druki do pobrania 180
Przeciwdziałanie przemocy 247
Prezentacja 131
Osobisty plan awaryjny 137
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6
Wspieranie rodziny 252
Asystent rodziny 141
Rodziny wspierające 139
Gminny program wspierania rodziny 162
Dobre praktyki w zakresie… 150
Czyste Powietrze 128
Druki do pobrania 74
Za życiem 214
Koordynowanie wsparcia 151
Majątek 316
Statut 307
Pełnomocnictwo 265
Regulamin organizacyjny 483
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 576
za rok 2016 418
za rok 2017 523
za rok 2018 536
za rok 2019 217
za rok 2020 26
Sprawozdania finansowe 719
Petycje 354
Kontrole 698
Ochrona Danych Osobowych 1190
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 241
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 156
Rejestry i ewidencje 241
Raporty dostępności 24

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zadania Ośrodka 68
Statystyki 1116
Instrukcja 253
Mapa serwisu 977
Rejestr zmian 49111
Deklaracja Dostępności 347
Strona podmiotu 0
ePUAP 0
bip.gov.pl 0
« powrót do poprzedniej strony