ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna! 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 311
Kierownictwo 994
Załatw sprawę 920
Dane kontaktowe 1194

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 88186
Aktualne 15895
W toku 16225
Wyniki 135766
Zamówienia publiczne 9566
Aktualne 66169
W toku 6746
Wyniki 7565
Archiwalne 6937
Wyniki innych postępowań 6270
Dla obywateli Ukrainy / Для громадян України 44
Jednorazowe świadczenia 300 zł / Оголошення щодо одноразової допомоги громадянам України у розмірі 300 злотих 0
Fundusz alimentacyjny 755
Druki do pobrania 424
Konkursy 4107
Dodatki mieszkaniowe 1080
Druki do pobrania 698
Pomoc Społeczna 2061
Kryteria przyznawania świadczeń 1126
Świadczenia pieniężne 499
Świadczenia niepieniężne 498
Kierowanie do DPS 439
Posiłek w szkole i w domu 522
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 506
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 486
Świadczenia Rodzinne 2179
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 641
Zasiłek pielęgnacyjny 431
Świadczenie pielęgnacyjne 406
Specjalny zasiłek opiekuńczy 401
Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 379
Druki do pobrania 534
Dodatki energetyczne 606
Druki do pobrania 418
Dodatek osłonowy 314
Druki do pobrania 290
Rodzina 500 778
Dobry Start 300 734
Przeciwdziałanie przemocy 602
Prezentacja 389
Osobisty plan awaryjny 375
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 239
Wspieranie rodziny 628
Asystent rodziny 382
Rodziny wspierające 374
Gminny program wspierania rodziny 547
Dobre praktyki w zakresie… 383
Czyste Powietrze 520
Druki do pobrania 410
Za życiem 570
Koordynowanie wsparcia 376
Majątek 868
Statut 703
Pełnomocnictwo 657
Regulamin organizacyjny 2520
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 778
za rok 2016 675
za rok 2017 765
za rok 2018 887
za rok 2019 471
za rok 2020 285
za rok 2021 95
Sprawozdania finansowe 1554
Petycje 700
Konsultacje społeczne 346
Kontrole 1868
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 477
Rejestry i ewidencje 677
Ochrona Danych Osobowych 2150
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 657
Raporty dostępności 441
Programy realizowane ze środków budżetu państwa 0
Cyberbezpieczeństwo 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zadania Ośrodka 462
Statystyki 1303
Instrukcja 641
Mapa serwisu 1143
Rejestr zmian 79805
Deklaracja Dostępności 1239
Strona podmiotu 0
ePUAP 0
bip.gov.pl 0
« powrót do poprzedniej strony