ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna! 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 493
Kierownictwo 1649
Załatw sprawę 1603
Dane kontaktowe 1898

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 105078
Aktualne 20088
W toku 19707
Wyniki 193426
Zamówienia publiczne 13667
Aktualne 79300
W toku 9814
Wyniki 10765
Archiwalne 10151
Wyniki innych postępowań 9439
Dla obywateli Ukrainy / Для громадян України 161
Jednorazowe świadczenia 300 zł / Оголошення щодо одноразової допомоги громадянам України у розмірі 300 злотих 0
Fundusz alimentacyjny 1428
Druki do pobrania 794
Konkursy 5991
Dodatki mieszkaniowe 2034
Druki do pobrania 1443
Pomoc Społeczna 2735
Kryteria przyznawania świadczeń 1560
Świadczenia pieniężne 838
Świadczenia niepieniężne 843
Kierowanie do DPS 815
Posiłek w szkole i w domu 945
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 843
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 934
Świadczenia Rodzinne 2978
Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 1081
Zasiłek pielęgnacyjny 708
Świadczenie pielęgnacyjne 674
Specjalny zasiłek opiekuńczy 650
Zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 621
Druki do pobrania 948
Dodatki energetyczne 1075
Druki do pobrania 760
Dodatek osłonowy 1079
Druki do pobrania 768
Rodzina 500 1331
Dobry Start 300 1222
Przeciwdziałanie przemocy 1052
Prezentacja 651
Osobisty plan awaryjny 690
Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 481
Wspieranie rodziny 1064
Asystent rodziny 609
Rodziny wspierające 608
Gminny program wspierania rodziny 928
Dobre praktyki w zakresie… 616
Czyste Powietrze 1082
Druki do pobrania 952
Za życiem 955
Koordynowanie wsparcia 620
Majątek 1458
Statut 1144
Pełnomocnictwo 1075
Regulamin organizacyjny 5936
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 1033
za rok 2016 968
za rok 2017 1028
za rok 2018 1296
za rok 2019 778
za rok 2020 526
za rok 2021 347
za rok 2022 262
Sprawozdania finansowe 2552
Petycje 1072
Konsultacje społeczne 687
Kontrole 3485
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 825
Rejestry i ewidencje 1125
Ochrona Danych Osobowych 3230
Informacje publiczne nieudostępnione w BIP 1172
Raporty dostępności 941
Programy realizowane ze środków budżetu państwa 0
Cyberbezpieczeństwo 0

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zadania Ośrodka 926
Statystyki 1500
Instrukcja 1000
Mapa serwisu 1334
Rejestr zmian 116663
Deklaracja Dostępności 2247
Strona podmiotu 0
ePUAP 0
bip.gov.pl 0