ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 01_SWZ_catering OPS Międzyrzecz (DOC, 272.5 KiB)
 • 02_Zalacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy_OPS MIędzyrzecz (DOCX, 40.2 KiB)
 • 03_Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_OPS Międzyrzecz (DOC, 47.5 KiB)
 • 04_Załącznik nr 3 - wykaz usług (RTF, 68.5 KiB)
 • 05_Załącznik nr 4 - wykaz sprzętu (RTF, 59.1 KiB)
 • 06_Załącznik nr 5 - wykaz osób (DOCX, 14.8 KiB)
 • 07_Zalacznik_nr_4_Wzor_umowy_czesc_1_OPS Międzyrzecz (DOC, 108.5 KiB)
 • 09-klauzula-ops-miedzyrzecz (DOCX, 38.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.8 KiB)
 • Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP (PDF, 2.9 MiB)
 • Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (PDF, 300.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 249.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU (PDF, 90.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa artykułów papierniczych i materiałów eksploatacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie (PDF, 181.5 KiB)
 • załącznik (PDF, 245.1 KiB)
 • Informacja (PDF, 133.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Realizacja usługi wypłat gotówki dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 202.7 KiB)
 • 1 (DOCX, 13.5 KiB)
 • 2 (PDF, 145.4 KiB)
 • Zapytanie/odpowiedź (DOCX, 15 KiB)
 • Informacja (PDF, 136 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Realizacja kompleksowej usługi dożywiania osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Międzyrzecz w roku 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 1 (PDF, 158.3 KiB)
 • 2 (PDF, 222 KiB)
 • 3 (PDF, 154.7 KiB)
 • Informacja (PDF, 129.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie stałej obsługi prawnej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • 1 (PDF, 177.1 KiB)
 • 2 (PDF, 99.5 KiB)
 • 3 (PDF, 178.6 KiB)
 • Zapytanie/odpowiedź (DOCX, 13.9 KiB)
 • Informacja (PDF, 138.7 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa polegająca na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, płodów ludzkich i szczątków ludzkich
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 148.7 KiB)
 • 1 (DOCX, 15.3 KiB)
 • 2 (DOCX, 19.4 KiB)
 • Informacja (PDF, 146.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa (wraz z rozładunkiem) węgla na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 130.7 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 14.3 KiB)
 • Wynik (DOCX, 13.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Realizacja kompleksowej usługi dożywiania osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Międzyrzecz w roku 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 199.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 222.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Realizacja usługi wypłat gotówki dla świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe nr 6/2019 (PDF, 206.8 KiB)
 • zał. nr 1 (PDF, 111.8 KiB)
 • zał. nr 2 (PDF, 148.8 KiB)
 • Zapytanie Wykonawcy (DOCX, 16.5 KiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (PDF, 141.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa polegająca na dokonaniu przewozu zwłok oraz zorganizowaniu pochówku dla osób, płodów ludzkich i szczątków ludzkich wobec których organem zobowiązanym do pokrycia kosztów pogrzebu jest Gmina Międzyrzecz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe nr 5/2019 (PDF, 149 KiB)
 • załącznik nr 1 (PDF, 115.8 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 131.9 KiB)
 • Informacja o wyborze wykonawcy (PDF, 137.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji