ˆ

Zamówienia publiczne

Szczegóły informacji

USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Międzyrzecz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Finansowanie: Budżet gminy

Nr UZP: 2022/BZP 00024431/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-01-26 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-01-26 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Ogłoszono dnia: 2022-01-18 przez Ewelina Niwald-Brzuśnian

Treść:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz
NIP 5961057512
REGON 003131659
Międzyrzecz, dnia 31.01.2022 roku
Nr sprawy:
OPS.271.1.2022.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
„USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU”
znajduje się poniżej w załacznikach 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
ul. Wojska Polskiego 13b, 66-300 Międzyrzecz
NIP 5961057512
REGON 003131659
Międzyrzecz, dnia 26.01.2022 roku
Nr sprawy:
Zapytanie ofertowe
nr OPS.ENB.026.1.1.2022
z dnia 20 grudnia 2021r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Zamówienie w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
 
Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 26 stycznia 2022 r. w ramach postepowania o udzielenie zamówienia:
 
 
USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA
I/LUB
DLA UCZESTNIKÓW DDS+
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU”
 
W ZAKRESIE CZEŚCI I ZAMOWIENIA:
Część 1. Usługa cateringowa wraz z obsługą: przygotowanie, dostarczenie i wydawanie gorących posiłków oraz suchego prowiantu dla klientów noclegowni i mieszkań chronionych Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w 2022 r. (jedno danie – zupa plus wkładka mięsna lub drugie danie w naczyniach do tego przeznaczonych oraz suchego prowiantu).
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
L.P
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
CAŁKOWITA CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO (PLN)
CZAS ZGŁOSZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANY ILOŚCI POSIŁKÓW
1
PPHU GASTRON LIGHT MARZENA GACKA
UL. SŁONECZNA 17A,
66-300 MIĘDZYRZECZ
124.659,00 ZŁ
DO GODZINY 9:00 DNIA PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZENIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW
 
Ponadto informujemy, iż podana przed otwarciem ofert kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Część 1 wynosi 140.000,00 zł
 
W ZAKRESIE CZEŚCI I ZAMOWIENIA:
Część 2. Usługa cateringowa: przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla uczestników Dziennego Domu Senior+ oraz uczestników programu Opieka Wytchnieniowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu w 2022 r.
 
Wykonawcy, którzy złożyli ofertę:
L.P
NAZWA I ADRES WYKONAWCY
CAŁKOWITA CENA RYCZAŁTOWA BRUTTO (PLN)
CZAS ZGŁOSZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZMIANY ILOŚCI POSIŁKÓW
1
PPHU GASTRON LIGHT MARZENA GACKA
UL. SŁONECZNA 17A,
66-300 MIĘDZYRZECZ
80.627,40 ZŁ
DO GODZINY 9:00 DNIA PRZYGOTOWANIA, DOSTARCZENIA I WYDAWANIA POSIŁKÓW
 
Ponadto informujemy, iż podana przed otwarciem ofert kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Część 2 wynosi 140.000,00 zł
 
Osoba do kontaktów:
stanowisko: Dyrektor OPS w Międzyrzeczu
imię i nazwisko: Ewelina Niwald - Brzuśnian
tel./fax: 95 742 78 27
w dniach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 9.00 a 14.00
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
W załacznikach poniżej Zamawiający podaje informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak Postępowania: OPS.ENB.026.1.1.2022
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00024431/01 z dnia 2022-01-18 r.
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ: USŁUGA CATERINGOWA DLA KLIENTÓW NOCLEGOWNI, MIESZKAŃ CHRONIONYCH,
UCZESTNIKÓW PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA I/LUB DLA UCZESTNIKÓW DDS+ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIĘDZYRZECZU W 2022 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : Nie

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zamieszczone zostały w załącznikach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Niwald-Brzuśnian
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-18 22:56:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor Biuletynu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-18 23:23:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Wiśniowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-01 09:17:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
277 raz(y)