ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIADrukuj informację Zamówienie publiczne: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Finansowanie: dotacje

Nr UZP: 517698-2013

Termin składania ofert / wniosków: 2013-12-20 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-12-20 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2013-12-13 przez Karolina Bilon- Kruś

Treść:

Numer ogłoszenia: 517698 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 515396 - 2013 data 12.12.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Batorego 15, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, tel. 95 7170928, fax. 95 7170928.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczania, wydawania gorących posiłków oraz śniadań uczniom szkół oraz wydawanie posiłków w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie- składająca się z dwóch części. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków oraz śniadań uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w następujących formach: Część 1) Zadanie nr 1 przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie śniadań do Gimnazjum w Skwierzynie (ul. Batorego 14, 66-440 Skwierzyna) w szacunkowej ilości dla 20 osób. Śniadania powinny być opakowane w odpowiednie torebki lub folię spożywczą. Dostawa śniadań na miejsce spożycia tj. Gimnazjum w Skwierzynie w godz. od 10.30 do 11.00 w dniach nauki szkolnej. Wartość odżywcza jednego śniadania wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż 250 kcal. przygotowanie w opakowaniach jednorazowych i dostarczanie posiłku jednodaniowego (drugie danie) do Gimnazjum w Skwierzynie w szacunkowej ilości dla 16 osób. Dostawa do Gimnazjum w Skwierzynie w godzinach wskazanych przez Dyrektora Gimnazjum. Wartość odżywcza jednego posiłku jednodaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być mniejsza niż 500 kcal. Zadanie nr 2 - przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dwudaniowych (z dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do szkół w szacunkowych ilościach osób: Szkoła w Trzebiszewie - dla 21 osób Szkoła w Murzynowie - dla 53 osób Szkoła w Świniarach- dla 10 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki wydawane w ramach części 1) realizowane będą w dniach nauki szkolnej. Część 2) Zadanie nr 1 - przygotowywanie i wydawanie posiłków spożywanych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) - dwudaniowe dla szacunkowej ilości 90 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 2) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki w ramach części 2) realizowane będą w ciągu 7 dni w tygodniu. W przypadku dni wolnych od pracy oraz świąt, Zamawiający wymaga zorganizowania posiłku zastępczego w formie np. paczki żywnościowej. Wymagania jakościowe posiłków: 1. posiłki jednodaniowe: posiłek jednodaniowy będzie obejmował drugie danie wraz z surówką posiłek zawierać musi: ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza lub makaron) - 220 gram, mięso lub zamiennik (ryba, jajko) - 120 gram, surówkę lub jarzyny gotowane - 150 gram; dopuszcza się 2 raz w tygodniu zamiennie posiłek w postaci naleśników, pierogów, zapiekanki makaronowej - 450 gram 2. posiłki dwudaniowe: dwudaniowy będzie obejmował obiad składający się z zupy i drugiego dania wraz z surówką i napojem lub kompotem posiłek zawierać musi: zupę (z wkładką) - 300 ml, do zupy pieczywo bez ograniczeń, ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza lub makaron) - 220 gram, mięso lub zamiennik (ryba, jajko) - 120 gram, surówka lub jarzyny gotowane - 150 gram, kompot - 200 ml dopuszcza się raz w tygodniu zamiennie drugie danie w postaci naleśników, pierogów lub zapiekani makaronowej- 450 gram 3 śniadania: śniadanie zawierać musi: bułkę dużą - 100 gram lub dwie małe - 2x50 gram, smarowane masłem z zawartością 82% tłuszczu z dwóch stron, wkład w postaci wędliny lub nabiału (ser biały lub żółty), z dodatkiem sałaty zielonej, ogórka, pomidora lub sezonowych warzyw 4. do obiadów realizowanych w szkołach obowiązkowo dodatki w postaci owocu, jogurtu lub batonika..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania, dostarczania, wydawania gorących posiłków oraz śniadań uczniom szkół oraz wydawanie posiłków w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie- składająca się z dwóch części. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków oraz śniadań uczniom szkół oraz innym osobom skierowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie w okresie od 02.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w następujących formach: Część 1) Zadanie nr 1 przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie śniadań do Gimnazjum w Skwierzynie (ul. Batorego 14, 66-440 Skwierzyna) w szacunkowej ilości dla 20 osób. Śniadania powinny być opakowane w odpowiednie torebki lub folię spożywczą. Dostawa śniadań na miejsce spożycia tj. Gimnazjum w Skwierzynie w godz. od 10.30 do 11.00 w dniach nauki szkolnej. Wartość odżywcza jednego śniadania wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż 250 kcal. przygotowanie w opakowaniach jednorazowych i dostarczanie posiłku jednodaniowego (drugie danie) do Gimnazjum w Skwierzynie w szacunkowej ilości dla 16 osób. Dostawa do Gimnazjum w Skwierzynie w godzinach wskazanych przez Dyrektora Gimnazjum. Wartość odżywcza jednego posiłku jednodaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być mniejsza niż 500 kcal. Zadanie nr 2 - przygotowywanie, dostarczanie i wydawanie posiłków dwudaniowych (z dodatkiem w postaci owocu, jogurtu lub batonika) do szkół w szacunkowych ilościach osób: Szkoła w Trzebiszewie - dla 21 osób Szkoła w Murzynowie - dla 60 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 1) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki wydawane w ramach części 1) realizowane będą w dniach nauki szkolnej. Część 2) Zadanie nr 1 - przygotowywanie i wydawanie posiłków spożywanych w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (w Skwierzynie) - dwudaniowe dla szacunkowej ilości 90 osób Wartość odżywcza posiłku dwudaniowego wydawanego w ramach części 2) nie może być niższa niż 600 kcal. Posiłki w ramach części 2) realizowane będą w ciągu 7 dni w tygodniu. W przypadku dni wolnych od pracy oraz świąt, Zamawiający wymaga zorganizowania posiłku zastępczego w formie np. paczki żywnościowej. 3. Liczby osób i ilość posiłków podane w części 1 i części 2 są liczbami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości posiłków faktycznie zamówionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, z powodów ekonomicznych lub bieżących potrzeb (ilość złożonych wniosków o dożywianie). Wielkość zmiany nie może przekroczyć 50% zamówionych posiłków. 5. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 6. Rozliczenie w toku realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego następować będzie sukcesywnie w oparciu o faktycznie zamówione posiłki i cenę jednostkową zadeklarowaną w ofercie. 7. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie wyznaczy osoby bezpośrednio uprawnione do bieżącego aktualizowania listy osób skierowanych do odbioru posiłków. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi Zamawiającemu propozycję tygodniowego jadłospisu (zarówno dla Części nr 1, jak i nr 2), w którym wyszczególniona zostanie kaloryczność poszczególnych posiłków z uwzględnieniem pór roku - przedstawienie jadłospisu w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym. Do przedstawionego jadłospisu przedstawić należy kalkulację cenową, w której wyszczególnione zostaną składniki cenowe poszczególnych produktów, koszty opakowania i sztućców oraz koszty odbioru i utylizacji opakowań. 8. Wymagania jakościowe posiłków: 8.1. posiłki jednodaniowe: posiłek jednodaniowy będzie obejmował drugie danie wraz z surówką posiłek zawierać musi: ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza lub makaron) - 220 gram, mięso lub zamiennik (ryba, jajko) - 120 gram, surówkę lub jarzyny gotowane - 150 gram; dopuszcza się 2 raz w tygodniu zamiennie posiłek w postaci naleśników, pierogów, zapiekanki makaronowej - 450 gram 8.2. posiłki dwudaniowe: dwudaniowy będzie obejmował obiad składający się z zupy i drugiego dania wraz z surówką i napojem lub kompotem posiłek zawierać musi: zupę (z wkładką) - 300 ml, do zupy pieczywo bez ograniczeń, ziemniaki lub zamiennik (ryż, kasza lub makaron) - 220 gram, mięso lub zamiennik (ryba, jajko) - 120 gram, surówka lub jarzyny gotowane - 150 gram, kompot - 200 ml dopuszcza się raz w tygodniu zamiennie drugie danie w postaci naleśników, pierogów lub zapiekani makaronowej- 450 gram 8.3 śniadania: śniadanie zawierać musi: bułkę dużą - 100 gram lub dwie małe - 2x50 gram, smarowane masłem z zawartością 82% tłuszczu z dwóch stron, wkład w postaci wędliny lub nabiału (ser biały lub żółty), z dodatkiem sałaty zielonej, ogórka, pomidora lub sezonowych warzyw 8.4. do obiadów realizowanych w szkołach obowiązkowo dodatki w postaci owocu, jogurtu lub batonika.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Karolina Bilon- Kruś
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Bilon- Kruś
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-12-13 07:54:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Zabielska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-12-13 07:58:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Zabielska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-26 10:59:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony