ˆ

Strona główna

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie
ul. E. Plater 14
69-200 Sulęcin
tel./fax 957552082
 
NIP 5961324491
REGON 210512370
PKD 8899Z
 
Konto bankowe: Bank Pekao SA w Sulęcinie Nr konta: 16 1240 3549 1111 0010 6364 7434
 
Konto bankowe dla Komorników Bank Pekao SA w Suęcinie Nr konta: 42 1240 3549 1111 0010 6364 7548
 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sulęcinie
ul. Żeromskiego 71
69-200 Sulęcin
tel. 957552786
 
Dział Świadczeń Rodzinnych
tel. 957559415
fax 957552082
 
Dane do not obciążeniowych, faktur, itp.:
 
NABYWCA                                                                                           
Gmina Sulęcin                                                                                   
NIP 5960010632                                                                                     
ul. Lipowa 18                                                                                          
69-200 Sulęcin
 
ODBIORCA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie
ul. Emilii Plater 14
69-200 Sulęcin

Akty prawne