ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Opieka wytchnieniowa

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nabór wniosków do programu
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, prosi o kontakt, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 ze zm.) – zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w zakresie usług opieki wytchneniowej.
 
W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością.
 
Program ma także zapewniać:
1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a/ wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b/ wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Program jest realizowany w dwóch formach: tj. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego:
a) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością/
b) w ośrodku wsparcia,
c) w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie dziennej,
d) w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r. poz. 901 ze zm.),
e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
f) za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022r. poz. 2240).
 
w ramach pobytu całodobowego:
 1. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 2. w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym (z wyłączeniem dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności),
 3. w ośrodku wparcia,
 4. w rodzinnym domu pomocy,
 5. w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego,
 6. w domu pomocy społecznej prowadzonym przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 7. w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 8. w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. b-g, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc,
 9. za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, pl. Wolności 14, 66-200 Świebodzin do dnia 13 listopada 2023r. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS Świebodzin pod numerem tel. (68) 4750821.
 
Kwalifikacja odbywać się będzie w oparciu o wytyczne programu.
Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym.
 
Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu. Przyznanie usługi uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być jego uczestnikami.
 
Więcej informacji na stronach:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Krepska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-06 11:06:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-06 11:11:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-06 11:12:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU  SOLIDARNOŚCIOWEGO
PROGRAM  "OPIEKA WYTCHNIENIOWA” -  EDYCJA 2023
DOFINANSOWANIE: 57 691 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 57 691 zł
 
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021r. poz. 573, z późn. zm.).
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
Program ma także zapewnić:
1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej;
2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
Projekt skierowany jest do 9 osób (rodziców/opiekunów) sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami zamieszkującą na terenie Gminy Świebodzin,.
 
W wyniku realizacji Projektu:
- pomoc i wsparcie otrzyma 7 rodziców/ opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego, zostanie wykonanych 924 godzin usług.
- pomoc i wsparcie otrzyma 2 rodziców/ opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym będą świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, planowana liczba objęcia pomocą wynosić będzie 28 dni.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Krepska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-14 14:28:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-14 14:29:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-14 14:29:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
442 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nabór wniosków do programu
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniające następujące kryteria:
1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2) osoby niepełnosprawne posiadające: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
W ramach Programu planuje się objąć wsparciem członków rodzin lub opiekunów osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi.
 
Program ma także zapewniać:
w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
1/ wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2/ wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej; w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną,  zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
 
Program jest realizowany w dwóch formach: tj. świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
- miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
- ośrodku wsparcia,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu[1]), spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały[2]),
- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc;
oraz świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
- ośrodku wsparcia,
- ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub Realizatora Programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,
- domu pomocy społecznej na podstawie przyjętej uchwały przez gminę lub powiat[3],
- w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość zrealizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym (COM), w przypadku posiadania wolnych miejsc.
 
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z programu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, pl. Wolności 14, 66-200 Świebodzin do dnia 07 listopada 2022r. W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS Świebodzin pod numerem tel. (68) 4750822
 
Kwalifikacja odbywać się będzie w oparciu o wytyczne programu.
Podstawą prawną programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r.poz. 1787 z późn.zm.).
 
Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do programu. Przyznanie usługi uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczby osób, które zechcą być jego uczestnikami.
 
Więcej informacji na stronach:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Krepska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-31 13:27:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-31 13:38:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-31 13:38:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »