ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-01-25 08:43:02 przez Tomasz Jarmoliński

Akapit nr - brak tytułu

 
Infiormacja o zasadach refundacji VAT dla osób ogrzewających domy gazem.
 
Najbardziej wrażliwym odbiorcom paliw gazowych, zużywającym paliwa gazowe do celów grzewczych, przysługiwać będzie refundacja poniesionych kosztów podatku od towarów i usług (VAT). Zwrot pobranego podatku VAT dotyczy osób, które ogrzewają mieszkanie gazem i spełniają kryterium dochodowe. W styczniu 2023 roku podatek VAT za gaz powrócił do poprzedniej stawki i wynosi 23 %. W roku 2022 wynosił 0 %.
 
O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023. Konieczne będzie dołączenie do wniosku faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowodu zapłaty.
Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.
 
Refundacja podatku VAT przysługuje gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
 
W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r., natomiast w przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. – dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia pierwszego wniosku o refundację. O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.
 
Wnioski będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie nie później niż do dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych wraz z wymaganymi dokumentami:
 
  • fakturą dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy,
  • dowodem uiszczenia zapłaty za tę fakturę,
  • złożenie wniosku o refundację podatku VAT,
  • dokumenty potwierdzające sytuację dochodową rodziny.
 
Wniosek o refundację podatku VAT od opłaconej faktury za paliwo gazowe można złożyć:
 
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: skrzynka podawcza: /opsswiebodzin/SkrytkaESP – Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (taki wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym),
  • tradycyjnie (w formie papierowej) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie, plac Wolności 14.
 
Prosimy o wpisanie we wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany adres będzie wysłana informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, zostanie poinformowany o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT.
 
Wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.
Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury za paliwo gazowe będzie wypłacana po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.
 
Podstawa prawna:
ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku sytuacją na rynku gazu.
 
Formularz wniosku można pobrać z poniższego linku:

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony