ˆ

Komunikaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROGRAM „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” – MODUŁ IV
DOFINANSOWANIE: 97.460,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA: 97.460,00 zł
 
Celem programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych i gminnych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia.
Adresatami programu są osoby starsze po 60 roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Świebodzin posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Pierwszeństwo w skorzystaniu z programu mają osoby uczęszczające do Dziennego Domu „Senior+” w Świebodzinie, są to osoby  samotne, samotnie gospodarujące, niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Drugą grupą osób są osoby korzystające z usług opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznejw Świebodzinie, osoby samotne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osoby, które wymagają pomocy innych osób,  a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. W ramach programu pomocą objęte zostaną również osoby korzystające z Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, oraz osoby wskazane przez pracowników socjalnych Ośrodka, które ze względu na swoją sytuację życiową wymagają wsparcia w tej formie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie pomocą obejmie 42 osoby starsze, niepełnosprawne z terenu Gminy Świebodzin.
Ponadto Środowiskowy Dom Samopomocy w Świebodzinie w ramach pozyskanych środków z programu pomocą obejmie 20 osób niepełnosprawnych, uczęszczających do dziennego ośrodka wsparcia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Krepska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-01 14:38:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-01 14:38:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-01 14:42:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Stowarzyszenie "Alter Ego" na rzecz wspierania inicjatyw społecznych Gminy Świebodzin, działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie realizuje projekt "SILNI RAZEM" skierowany do 30 osób w wieku 60+ z terenu powiatu świebodzińskiego i międzyrzeckiego. Projekt dofinansowany jest z Urzędu Marszałkowskiego województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Jarmoliński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-29 13:32:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-29 13:34:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29 13:34:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniające następujące kryteria:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, pl. Wolności 14, 66-200 Świebodzin do dnia 23 grudnia 2020r.
W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami OPS Świebodzin pod numerem tel. (68) 4750943.
Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r.poz. 1787).
 
Ważne
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Przyznanie asystenta uzależnione jest przede wszystkim od środków finansowych, które gmina uzyska na realizację programu oraz liczbę osób, które zechcą być uczestnikami Programu.
 
Więcej informacji na stronach:
http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021
https://www.gov.pl/web/rodzina/wazna-pomoc-w-codziennym-zyciu-rusza-nabor-do-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej–edycja-2021-dla-samorzadow2

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Krepska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-16 09:44:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-16 09:46:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-16 09:46:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1329 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Krepska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-07 09:47:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-07 09:48:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-07 09:48:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1165 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

30-lecie OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

W tym roku Świebodziński Ośrodek Pomocy Społecznej obchodzi 30 – lecie funkcjonowania i pracy na rzecz mieszkańców Gminy Świebodzin. Od dnia utworzenia do chwili obecnej znacznie wzrosła zarówno ranga pomocy społecznej, jak również zakres realizowanych przez Ośrodek zadań i usług.
Dzień pracownika socjalnego oraz Jubileusz powstania Ośrodka Pomocy Społecznej, to piękna okazja do spotkania się z pracownikami i złożenia życzeń, a przede wszystkim podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w czynienie dobra.
Perłowy jubileusz Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie
W 1990 roku, w oparciu o ustawę o samorządzie terytorialnym na mocy Zarządzenia nr 6/90 Naczelnika Miasta i Gminy w Świebodzinie z dnia 14 maja 1990 roku – od dnia  01 maja 1990 r. rozpoczął swoją działalność Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie.
Ośrodek Pomocy Społecznej, to w Świebodzinie jedno z pierwszych miejsc gdzie udają się rodziny i osoby szukające wsparcia, zmagające się z różnorakimi trudnościami. Praca w Ośrodku nie należy do najłatwiejszych. Pracownicy niosą pomoc dzieciom, rodzinom, osobom starszym, niepełnosprawnym, bezdomnym, chorym, a także ludziom, którzy przeżywają różnego rodzaju sytuacje kryzysowe: przemoc, uzależnienia, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych.
W ciągu mijających 30 lat działalności, świebodziński OPS ulegał zmianom, dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb. Wdrażano nowe formy usług, przyjęto do realizacji szereg nowych zadań. Rozwinięto współpracę z organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną, gdyż pomoc społeczna nie jest w stanie funkcjonować i skutecznie wypełniać swoich zadań bez odpowiedniego wsparcia otoczenia – samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, systemu opieki zdrowotnej, policji, oświaty i wielu innych instytucji i osób, którym nie jest obojętny los drugiego człowieka.
Na przestrzeni tych 30 lat podjęto wiele inicjatyw  na rzecz drugiego – potrzebującego człowieka tj.
  • utworzono ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych - Środowiskowy Dom Samopomocy,
  • zrealizowano  projekty systemowe współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny
  • organizowano wypoczynek  letni, dla dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy Środowiskowej,  jak również   coroczne  półkolonie letnie dla dzieci z terenu Gminy Świebodzin,
  •  zrealizowano projekty socjalne np. „Marszu białej wstążki”, którego przesłaniem była i jest solidarność z kobietami, które doświadczają przemocy domowej
Poza przyznawaniem i wypłacaniem przewidzianych ustawami świadczeń, Ośrodek realizuje szeroko rozumianą pracę socjalną, poprzez udzielanie, informacji wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, pobudzania, inspirowania społeczności lokalnej do działań samopomocowych np. .poprzez wdrażanie w życie projektów socjalnych  tj. . „Pomocna dłoń”.
W ramach wsparcia skierowanego dla seniorów Ośrodek realizuje usługi opiekuńcze przyznawane w pierwszej kolejności dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a także programy lokalne tj. „Koperta Życia”, „Karta Seniora”, „Majsterkowicz dla seniora 60 plus”, „Taxi – Senior 60 plus”. W miesiącu grudniu nastąpi otwarcie Dziennego Domu „Senior +”, który będzie funkcjonował w strukturach tut. Ośrodka od 1 stycznia 2021r.
Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy Program dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny oraz lokalny program „Świebodzińska Rodzina 3+”, który pozwala rodzinom na korzystanie ze zniżek w społeczności lokalnej na terenie Gminy Świebodzin. Tut. Ośrodek ściśle współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w tym ze Stowarzyszeniem „Alter Ego” dotąd wspólnie zrealizowane zostały projekty np. „Międzypokoleniowe Warsztaty Wielkanocne – dla dzieci i ich dziadków” oraz piknik rodzinno-integracyjny „Trzy godziny dla rodziny” . Dynamicznie rozwija się, także współpraca z „Fundacją Pomoc i Nadzieja” w zakresie pomocy żywnościowej.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Monika Filińska wręczyła listy gratulacyjne pracownikom socjalnym o najdłuższym stażu pracy. Za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka, za wysiłek, trud pracy we wsparciu i niesieniu pomocy osobom potrzebującym zostały wyróżnione Pani Jolanta Dąbrowska, Pani Bożena Dubowska, Pani Elżbieta Mojsiej oraz Pani Wiesława Rakowska-Kołodziejek.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Karolina Krepska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 12:21:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 12:23:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 14:53:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1360 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji