ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXII/315/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja:

Data wejścia w życie: 2021-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2020-10-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2021-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 2574, opublikowano dnia: 2020-11-10

Tytuł aktu:

w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie

Traci moc:

XXVI/314/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r., poz. 1507 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Treść:

§ 1. Nadaje się Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/314/2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r., poz. 2460) zmieniona uchwałą nr XVII/256/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 lutego 2016r. zmieniającą Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r., poz. 465).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Karolczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-23 10:31:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Jarmoliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-23 10:34:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Jarmoliński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-23 10:39:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
388 raz(y)