ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. świadczeń rodzinnych

Miejsce pracy: Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach

Wymiar etatu: 1 etat

Ilość etatów: 1

Wydział: nie dotyczy

Data udostępnienia: 2016-03-09

Ogłoszono dnia: 2016-03-09 przez Jolanta Szuplak

Termin składania dokumentów: 2016-03-23 14:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1/ Wymagania niezbędne:
a/ wykształcenie co najmniej średnie,
b/ biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
c/ cechy osobowe: umiejętność pracy w zespole, zdolność analitycznego myślenia, łatwość formułowania wniosków, rzetelność, dyspozycyjność,
d/ znajomość Ustawy o świadczeniach rodzinnych.  z dnia 28 listopada 2003roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1456 z późn. zm.) ,  Ustawy z dnia 11lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.z 2016r poz. 195) i Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

2/ Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
-prowadzenie postępowań w sprawach przyznawania świadczeń rodzinnych / przyjmowanie wniosków, sporządzanie decyzji, sprawozdawczość papierowa i elektroniczna oraz inne zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- wykonywanie zadań zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz.U. z 2016r. poz., 195).
-wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika GOPS.

V. Wymagane dokumenty:

3/ Wymagane dokumenty
a/  list motywacyjny
b/ życiorys /CV /
c/ kserokopia świadectw pracy
d/ kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
e/ dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
f/ oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
g/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-03-23 14:00:00
b. Sposób:
4/ Wymagane dokumenty aplikacyjne w zaklejonej kopercie należy składać osobiście w GOPS  Bobrowice / pokój Nr 5/ lub przesłać pocztą na adres : GOPS Bobrowice 131, 66-627 Bobrowice z dopiskiem :”Dotyczy naboru na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych” w terminie do dnia 23.03.2016r. do godziny 14.00, Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej wymienionym terminie  nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia od dnia 01.04.2016r
5/ Postępowanie kwalifikacyjne  dla kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie przeprowadzone w dniu 24.03.2016r. w GOPS Bobrowice 131 , pokój Nr 6, o godz.10.00.

6/ Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach  oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bobrowice.

7/ Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r, Nr 101,poz.926 z póz. zmianami/, oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r o pracownikach samorządowych /Dz.U.Nr 223, poz. 1458 /
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Jolanta Szuplak , Kierownik GOPS, tel. 068/3913290 / w godz. pracy ośrodka/
10/ Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo odwołania postępowania kwalifikacyjnego  bez podania przyczyny.

Kierownik
/-/ Jolanta Szuplak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowicach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Szuplak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Szuplak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-09 14:45:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bartosz Dzień
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-09 14:46:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Dzień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-25 08:33:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony