ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obsługa osób niepełnosprawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-03-13 09:42:36 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zarządzenie 08.2019
 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej z dnia 11.03.2019r.
 w sprawie  Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej.
 
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
  1. Wprowadzam „Procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej” zwaną dalej Procedurą, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zobowiązuję pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej  do stosowania zasad określonych w Procedurze.
§2
Procedura obsługi osób niepełnosprawnych Ośrodku Pomocy Społecznej w Iłowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.ops.ilowa.pl.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony