ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-28
Data rozstrzygnięcia
2021-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.5 Usługi społeczne
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 12 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-01-14
Data rozstrzygnięcia
2021-02-05
Tytuł zamówienia publicznego
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej, ogłoszonego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 12.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-11
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe: prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2021r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012r. w sprawie rodzinnych domów pomocy ( Dz.U. z 2012r. poz. 719)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 13.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i realizacja bonów towarowych dla klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej uprawnionych do pomocy na podstawie decyzji administracyjnej w 2021 roku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania ofertowego (DOC, 25.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-12-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 14 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-10
Data rozstrzygnięcia
2020-12-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Iłowa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania ofertowego (DOCX, 13.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-01-16
Data rozstrzygnięcia
2020-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania ofertowego na pełnienie funkcji psychologa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PDF, 278.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-01-16
Data rozstrzygnięcia
2020-02-20
Tytuł zamówienia publicznego
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik zapytania ofertowego na pełnienie funkcji psychologa (PDF, 244.5 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-12-19
Data rozstrzygnięcia
2020-01-16
Tytuł zamówienia publicznego
Zaproszenie do udziału w negocjacjach w trybie zamówienia z wolnej ręki Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest : prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy w Iłowej w 2020r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze wykonawcy (PDF, 41.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-12-03
Data rozstrzygnięcia
2019-12-31
Tytuł zamówienia publicznego
„Dożywianie osób korzystających ze świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w gminie Iłowa w roku 2020”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyborze oferty (PDF, 127.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji